Studijska poseta španskim institucijama koje se bave azilom

Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, zajedno sa kolegama iz IOM Srbija, bili su od 5. do 7. juna 2018. u studijskoj poseti Španiji, koja je organizovana u okviru Podrške Evropske unije Komesarijatu za izbeglice i migracije.

Cilj posete bio je upoznavanje predstavnika ove institucije sa sistemom azila u Španiji. Tokom prvog radnog dana organizovani su sastanci i razmena iskustava sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije u Madridu, Ministarstva za zapošljavanje i socijalnu zaštitu, kao i poseta azilno-prihvatnom centru „CAR Vallecas“.

Drugog dana posete predstavnici Komesarijata imali su priliku da se upoznaju sa praksama integracije, pa je organizovana poseta Generalnom direktoratu za socijalne usluge i integraciju, kao i poseta Centru za učešće i integraciju migrantske populacije. Poseta je obuhvatila i upoznavanje sa planom za vanredne situacije Gradskog veća Madrida za prihvat i raspoređivanje migranata, tražilaca azila i izbeglica i odlazak u SAMUR – Centar za kratkotrajni boravak migranata i u Hitni prijemni centar „Mejia Lequerica“, koji su u nadležnosti Grada Madrida. Drugi radni dan okončan je posetom CEAR Humanitarnom prihvatnom centru, kojim rukovodi nevladina organizacija.

Treći dan ove studijske posete obuhvatio je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova – Odeljenje za strance i granicu, posetu Centru sa pojačanim policijskim nadzorom (Detention centre), kao i susret sa predstavnicama Generalnog subdirektorata za međunarodnu zaštitu.