Sredstvima EU finansirani obimni radovi na rekonstrukciji i izgradnji novih kapaciteta za smeštaj migranata

Osim za smeštaj, ishranu, zdravstvenu negu i školovanje dece migranata, u okviru Podrške EU
upravljanju migracijama u Srbiji značajna sredstva usmerena su i na poboljšanje uslova smeštaja,
rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih smeštajnih objekata.


U koordinaciji sa institucijama Republike Srbije koje su nadležne za upravljanje migracijama, izdvajana su
sredstva za tekuće održavanje prihvatnih i centara za azil, sitnije popravke i rekonstrukcije, kao i za
kupovinu nameštaja i unapređenje WASH (water, sanitation, hygiene) uslova.

Primera radi, po 200.000 evra uloženo je u nekoliko prihvatnih centara da se uspostavi sistem za
prečišćavanje otpadnih voda (prihvatni centri u Kikindi i Pirotu), kao i da se migrantima omogući pristup
pijaćoj vodi povezivanjem centara na vodovodnu mrežu (prihvatni centri Principovac i Pirot).


Značajna sredstva uložena su u rekonstruisanje objekata kako bi se unapredili uslovi života za migrante
smeštene u Centru za azil u Sjenici i u PC u Bosilegradu, dok je u Tutinu izgrađen nov objekat Centra za
azil.

Svi navedeni radovi realizovani su od početka 2017. godine do maja 2020.