Škole u Šidu neguju različitost i toleranciju

Učenici osnovnih škola „Sremski front“ i „Branko Radičević“ i Gimnazije „Sava Šumanović“ iz Šida obeležili su Međunarodni dan tolerancije 16. novembar.

Učenici su najpre u školama, a zatim u centru grada delili flajere o toleranciji, razgovarali sa građanima Šida na temu uvažavanja i prihvatanja, interkulturalnosti i otorenosti za svakog čoveka. U svim aktivnostima su učestovali i učenici migranti.

Gimnazija „Sava Šumanović“ organizovala je i literarni i likovni konkurs na temu Oaza znanja i prijateljstva u koji je uključila i osnovne škole „Branko Radičević“ i „Sremski front“. Održana je svečanost povodom dodele nagrada, a došao je veliki broj građana i roditelja, kao i učenika iz sve tri škole.

I učenici migranti su učestvovali u programu, a neki od njih su i nagrađeni u kategorijama literanih i likovnih radova.