Renoviran Centar za azil u Vranju

Centar za azil u Vranju renoviran je sredistvima Evropske unije, uz kofinansiranje Komesarijata za izbeglice i migracije.

Unapređeni su kapaciteti za smeštaj 150 korisnika u 63 sobe.

Pored ostalog, zamenjena je stolarija, vodovodne i kanalizacione cevi, električne instalacije u hodnicima i u trpazariji…

U Centru za azil borave izbegličke porodice iz Ukrajine, na današnji dan 73.