Rekonstruisana ambulanta u Bogovađi

U toku 2016. i 2017. godine,  u ambulanti u Bogovađi pruženo je više od  8.000 zdravstvenih usluga, od čega ih je oko 2.000 pruženo populaciji izbeglica/migranata. Od otvaranja, 1983. godine,  sem manjih sanitarnih radova, u ambulantu nije značajnije investirano.

Donacijom u vrednosti od 44.000 evra, u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, zgrada ambulante kompletno je rekonstruisana. Zamenjene su krovne ploče, ugrađene nove instalacije i stolarija, a ulaz je prilagođen osetljivim grupama.  Unutrašnjost zgrade kompletno je adaptirana, uključujući i postavljanje nove sanitarne opreme.

Bogovađa ima 489 stanovnika i trenutno je dom i za oko 200 izbeglica/migranata. Ambulanta u selu funkcioniše kao deo Doma zdravlja “Lajkovac”.

Opštini  Lajkovac podrška je pružena i kroz angažovanje jednog lekara opšte medicine i jedne medicinske sestre  u Domu zdravlja “Lajkovac”. Sve veće potrebe za medicinskim uslugama, naročito van regularnih radnih sati, u noćnim smenama i tokom praznika, biće daleko bolje pokrivene, a poboljšanje će direktno osetiti kako lokalno stanovništvo, tako i izbeglice/migranti koji u ovoj opštini borave.