Razgovori o migracijama danas u Nišu

U okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, Niš, kao najveći grad na jugu Srbije, izabran je za razgovor o pitanjima u vezi sa migracijama u Srbiji. Bio je ovo način da se medijima predstave podaci i informacije o migrantima i lokalnim zajednicama koje se nose sa ovim izazovom u našoj zemlji.

U Srbiji je trenutno u prihvatnim i centrima za azil smešteno oko 2.800 migranata, od kojih većina čeka da nastavi put, uglavnom u zemlje Zapadne Evrope.

Lokalne zajednice u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante, kao i sami korisnici prihvatnih centara, suočavaju se često sa mnogim izazovima. Zato se u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji realizuju  aktivnosti pod sloganom “Slavimo raznolikost”.

“Slavimo raznolikost” obuhvata raznovrsne aktivnosti koje podrazumevaju interakciju lokalnog stanovništva i migranata, od ekoloških, sportskih aktivnosti do razgovora migranata i lokalnog stanovništva o sasvim ličnim i temama iz svakodnevnog života. Takve aktivnosti se odvijaju pod nazivom “Žive knjige” i realizuju se svakog meseca u prihvatnim centrima u Srbiji. Uz upoznavanje migranata kroz razgovor, podiže se svest lokalnog stanovništva o iskustvima migranata i njihovim potrebama i željama.

 „Uloga civilnog društva je bila ključna za podršku svima koji su dolazili u Srbiju od početka mgrantske krize 2015. Mnoge lokalne i pojedine međunarodne organizacije su stekle iskustvo i znanje o tome kako efikasno da podrže sve u pokretu, uključujući i zaštitu za sve one kojima je potrebna“, izjavila je Marija Tomić, predstavnica organizacije Oxfam.

Miroslav Luburić iz Fondacije Ana i Vlade Divac, koja sprovodi aktivnosti pod sloganom „Slavimo raznolikost“, istakao je ulogu Evropske unije u pomoći Srbiji kada je u pitanju rešavanje izazova u vezi sa upravljanjem migracijama i zahvalio se na pomoći za aktivnosti „Slavimo raznolikost“.

Dunja Božović, psiholog u organizaciji PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija takođe je učestvovala na skupu.

„Aktivnosti koje PIN realizuje u okviru Podršku Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, stvaraju prilike direktne saradnje migranata i lokalnog stanovništva kroz zajedničke akcije čišćenja parkova, učenje sportova kao što su kriket i basket, igranje mini-fudbal mečeva sa mešovitim ekipama. Osim što su zabavne i korisne, ove akcije nam pomažu da steknemo pravi utisak jedni o drugima. Tako doprinosimo zajedničkom cilju  – da stvorimo lepši prostor za život, negujemo društvo puno razumevanja i kulturu prihvatanja nasuprot odbacivanju“.

Goran Ćirić iz Komesarijata za izbeglice i migracije je istakao izuzetnu pomoć nevladinih organizacija kada je u pitanju upravljanje migracijama, kako u ljudstvu, tako i u znanju. Dodao je i da za poslednje četiri godine nije bilo ozbiljnih problema sa lokalnom stanovništvom kada su u pitanju migranti koji borave u prihvatnim centrima.