Radionice za migrante u PC Obrenovac

Povodom 20. juna, Svetskog dana izbeglica, mobilni tim Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Prihvatnom centru u Obrenovcu održao je nekoliko grupnih sesija sa migrantima. Većina njih dolazi iz ratom razorenih zemalja, u kojima još traju nemiri, i to iz Avganistana, Sirije, Iraka, Somalije i Eritreje.

Glavna tema sesija bile su teškoće i izazovi sa kojima su oni suočeni na svom putu. Migranti su otvoreno razmenjivali iskustva, govorili o strahovima sa kojima se suočavaju, ali i o ličnim snagama koje im pomažu da prevladaju često veoma tešku svakodnevnicu. Govorilo se i o zdravim i nezdravim mehanizmima prevladavanja poteškoća i značaju adekvatnog upravljanja emocionalnim doživljajima.

Ali iz Avganistana podsetio se vremena kada je usled nemira u rodnom gradu bio primoran da napusti svoju zemlju.

“Često sanjam svoj dom. Nedostaje mi. Ali, nažalost, uslovi života su teški i još nesigurni. Voleo bih da se jednog dana, ako to bude moguće, vratim i nastavim svoj život tamo odakle sam. Svi zaslužujemo bolji i bezbedan život gde god da smo”.

Potraga za novim, boljim, bezbednim životom, daleko od svega poznatog, je jedan od najtežih ispita ljudske snage. Zato je bitno da oni koji su se našli na tom putu znaju da nisu sami. Bio je to i jedan od ciljeva ovih radionica, koje su realizovane u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji.