Radionica za planiranje zaštite zdravlja migranata u kriznim situacijama

U Beogradu je 10. decembra 2018. nastavljeno sa radionicama za planiranje zdravstvene zaštite u potencijalno kriznim situacijama izazvanih povećanim prilivom ili produženim boravkom migranata i izbeglica. Kontinuirane radionice se organizuju za predstavnike lokalnih samouprava, zavoda za javno zdravlje i domova zdravlja iz Šida, Pirota i Vranja.

Tokom prethodnih šest meseci ovi timovi su izradili lokalne planove za zaštitu zdravlja migranata u kriznim i vanrednim okolnostima na svojim teritorijama. Proces izrade lokalnih akcionih planova koji je započet u maju, vodile su i facilitirale dr Rita Sa Mašado, međunarodna ekspertkinja iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i dr Jasmina Tanasić, lokalna ekspertkinja SZO u ovoj oblasti. Ova radionica je bila prilika da svi učesnici razmene iskustva o dosadašnjem procesu i da se čuju finalni komentari i smernice u vezi sa izrađenim dokumenatima.

Radionicu su otvorile dr Žofija Pustaji, šefica Kancalarije SZO u Srbiji, koja je ovom prilikom naglasila da su ove opštine dale dobar primer u efikasnom odgovoru na migracionu krizu. Prema njenim rečima, ovakve radionice i izrađeni akcioni planovi omogućavaju da se i druge lokalne zajednice još bolje pripreme za eventualne krizne situacije u budućnosti.

Jelena Marić Luković, ispred Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, je naglasila da se podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji ogleda i u prenosu znanja, iskustava i unapređenju usluga koje se pružaju na nivou lokalnih zajednica.

Diskusija je obuhvatila i načine da ovi dokumenti budu zvanično usvojeni od strane relevantnih lokalnih samouprava.

Radionica je organizovana u okviru Podrške Evropske unije opštinama i gradovima u kojima borave migranti.