Psihosocijalna pomoć i njen značaj u vreme KOVID-19 pandemije

U sedam prihvatnih i azilnih centara u Srbiji, uprkos pandemiji, redovno se održavaju radionice  psihosocijlalne podrške. Kroz njih, zajedničkim radom, trudom i zabavljanjem, migranti i zaposleni, proživljavaju ovaj period. U zasebnim prostorijama, poštujući epidemiološke propise, deca, mladi i stariji, nezavisno od uzrasta ili zemlje porekla, zajedno uče, razvijaju se i izražavaju. Radionice su raznovrsne po vrsti i nameni, i prilagođene uslovima i željama migranata na nivou pojedinačnih centara.

Šivaće radionice u prihvatnim centrima Adaševci i Sombor, kao i u Centru za azil u  Krnjači, mesta su gde migranti mogu da praktikuju svoju tradiciju i kulturu tkanja i šivenja, kao i da kroz učenje sa facilitatorima obogate svoj stvaralački izraz. U vreme pandemije, šivaće radionice su dobile i novu ulogu i to u odbrani od virusa KOVID-19, pa korisnici posvećeno izrađuju zaštitne maske za svoje prijatelje i komšije sa kojima dele vreme i prostor tokom pandemije.

IT kutak u Preševu korisnicima je sinonim za sigurnu i opuštenu zonu u kojoj mogu da uživaju u dobrobitima interneta i da se povežu se sa svojim udaljenim porodicama, ali i da stiču  korisna znanja koja će možda primenjivati u budućnosti.

U Prihvatnom centru Šid svakodnevno, u zavisnosti od vremenskih uslova, održavaju se radionice sportskih ili stvaralačkih veština. Tu se deca i mladi upoznaju sa osnovama fudbala i odbojke, crtanja i kreativnog razmišljanja na pristupačan i savremen način. Dnevno, oko desetoro dece i mladih, u prijatnom i bezbednom prostoru, uče i savladavaju nove prepreke uz aktivnu podršku obučenog osoblja.

Centar za azil u Sjenici privremeni je dom za više od 20 maloletnika bez pratnje. I za njih su osmišljene različite aktivnosti. Na odličan odziv naišla je frizerska radionica, koja je u međuvremenu postala  neiscrpan poligon za istraživanje i iskazivanje identiteta u razvoju.

U stolarskoj radionici u Prihvatnom centru Obrenovac vlada posebna atmosfera. Muzika i radost utkani su u svaki, često pomalo asimetrični predmet. Trenutno je, kao i u celom svetu, atmosfera odmerenija i svi učesnici su pažljiviji poštujući mere zaštite od virusa, ali duh radionica opstaje.

Aktivnosti psihosocijalne podrške, uključujući rešavanje izazova izazvanih pandemijom virusa KOVID-19, organizuju Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Komesarijat za izbeglice i migracije u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji. Više o navedenim aktivnostima pogledajte ovde.