Prihvatni i centri za azil opremljeni koncentratorima kiseonika

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, deset koncentratora kiseonika je nabavljeno i dostavljeno ambulantama u prihvatnim i centrima za azil u Srbiji.

Biće upotrebljavani kao pomoćna medicinska oprema, posebno u vreme KOVID-19 pandemije, za pacijente sa hroničnim ili akutnim respiratornim problemima. Na ovaj način biće smanjen pritisak na lokalne zdravstvene ustanove, čiji su kapaciteti trenutno ograničeni zbog pandemije.

S obzirom na to da su uređaji mobilni, u slučaju potrebe mogu lako da se dopreme i upotrebe u lokalnim zdravstvenim ustanovama i da budu podrška lokalnom stanovništvu.

Iz razgovora sa medicinskim timom iz Prihvatnog centra Divljana može da se zaključi da je kupovina ovih koncentratora veoma pozitivno uticala i na njih. Kako su rekli, sada su sigurniji da mogu bolje da odgovore na izazove pandemije.