Predstavnici Delegacije Evropske unije u poseti Šidu

Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović, predstavnici države i agencija Ujedinjenih nacija, obišli su danas Prihvatni centar za migrante u Adaševcima, Osnovnu školu „Branko Radičević“, Dom zdravlja „Šid“, i Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Šidu. Poseta je organizovana u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

U Prihvatnom centru u Adaševcima visoki zvaničnici su imali priliku da se uvere da centar funkcioniše nesmetano zahvaljujući sredstvima Evropske unije. EU pomoć u ovom, kao i u ostalim prihvatnim i centrima za azil, odnosi se na obezbeđivanje adekvatnog smeštaja, hrane, pristupa zdravstvenoj nezi, obrazovanju, uslugama zaštite, a posebno za decu i ostale ranjive kategorije. EU pomoć pokriva i tekuće troškove smeštajnih kapaciteta i zaposlenog osoblja.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i ostali zvaničnici obišli su Osnovnu školu „Branko Radičević“, gde je sredstvima Evropske unije postavljeno javno osvetljenje oko škole.

U Domu zdravlja „Šid“ uručeno je vozilo za transport pacijenata, a u ovoj ustanovi u okviru Podrške Evropske unije opštinama na čijim teritorijama borave migrante zaposlena su i dva vozača ambulantnih vozila, kako bi se poboljšao kvalitet hitne medicinske pomoći. Takođe, Zavod za javno zdravlje „Sremska Mitrovica“ dobio je nosač mikrobioloških pločica i autoklav, koji su bitni za svakodnevni rad mikrobiološke laboratorije u ovoj ustanovi.

Poseta Šidu završena je obilaskom Osnovne škole „Vuk Karadžić“ kojoj su donirani nameštaj i učila i koju zajedno pohađaju lokalna i deca migranti. Tom prilikom je organizovana je zajednička akcija uređenja škole, koju su izveli roditelji lokalne i dece migranata, kao i pripremanje jela tipičnih za Srem i jela iz zemalja odakle dolaze migranti. Na ovaj način, kroz izgradnju zajedništva i razumevanja i promociju tolerancije i suživota između lokalne i populacije migranata, obeležen je Međunarodni dan porodice.

„Želela bih da podsetim da je Srbija, suočavajući se sa velikim izazovima, uspela da obezbedi podršku migrantima i izbeglicama tokom 2015. i 2016. godine, kada je više od milion ljudi potražilo sigurnost u Evropi, a većina njih je prošla zapadnobalkanskom rutom. EU podržava Srbiju u njenim naporima da obezbedi adekvatne usluge od početka povećanog priliva migranata. Sa skoro 100 miliona evra, Evropska unija je najveći donator. Odgovor Srbije na migracione izazove ne bi bio moguć bez značajnog doprinosa opština i gradova na čijim teritorijama borave migranti i izbeglice. Stoga EU pruža pomoć lokalnim zajednicama da unaprede kapacitete da pruže potrebne usluge, kao što su zdravstvene, komunalne i obrazovne usluge, i to za dobrobit ne samo migranata, već i cele lokalne zajednice“, rekla je Mateja Norčić Štamcar.

Zoran Semenović, zamenik predsednika opštine Šid, istakao je da je od početka povećanog priliva migranata kroz šidsku opštinu prošlo oko 700.000 migranata, od kojih je velika većina, kraće ili duže, boravila u jednom od tri prihvatna centra na području Opštine Šid.

„Iako su kapaciteti komunalnih, zdravstvenih i drugih službi Opštine Šid, zbog velikog broja migranata, znatno opterećeni, to nije uticalo na kvalitet života migrantske populacije tokom boravka na području šidske opštine, kojima je pružena sva neophodna pomoć u smeštaju, hrani, zdravstvenoj nezi i obezbeđen život dostojan čoveka. Veliki značaj pridaje se suživotu sa migrantima, a Opštini Šid su veliku pomoć u tome pružili donatori. Opština Šid se posebno zahvaljuje Evropskoj uniji koja je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama“, rekao je Semenović.

Navedene aktivnosti, kojima je podržan Šid kao grad na čijoj teritoriji borave migranti, implementirali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).