Predstavnici Delegacije EU, UN agencija i države u poseti Kikindi

Kikinda, 12. april 2018. – Šef operacije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji Nikola Bizel, gradonačelnik Kikinde Pavle Markov, predstavnici države i agencija Ujedinjenih nacija, obišli su danas Prihvatni centar za migrante, Dom zdravlja „Kikinda“ i Zavod za javno zdravlje, kao i volontersku akciju pošumljavanja terena u selu Banatska Topola. Poseta je organizovana u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

Šef operacije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji i ostali zvaničnici obišli su Prihvatni centar u Kikindi, gde je smešteno oko 130 migranata i izbeglica. Tu su se uverili da Prihvatni centar funkcioniše nesmetano zahvaljujući sredstvima Evropske unije. Tokom poslednjih nekoliko meseci Prihvatni centar je u velikoj meri renoviran i poboljšani su uslovi smeštaja i života – sagrađeni su dečje igralište i ograda oko Centra, kao i osvetljenje i video nadzor. Takođe, trpezarija i kuhinja su potpuno renovirane, a vrednost svih pomenutih radova iznosi oko 184.000 evra.

Prilikom posete Domu zdravlja „Kikinda“ Nikola Bizel je uručio specijalizovano medicinsko vozilo vredno 21.000 evra, koje će olakšati transport pacijenata od Doma zdravlja ka ustanovama višeg nivoa zdravstvene zaštite. Zavodu za javno zdravlje uručen je mikrobiološki analizator vredan 20.000 evra, koji će značajno unaprediti efikasnost rada u laboratoriji.

Poseta Kikindi završena je obilaskom volonterske akcije pošumljavanja u selu Banatska Topola. Volonteri i migranti smešteni u Prihvatnom centru zajedno su posadili sadnice koje će imati ulogu da spreče eroziju tla usled uticaja podzemnih voda.

„Veoma sam zadovoljan ovim što sam video danas u Kikindi i uverio se da se pomoć Evropske unije adekvatno koristi i stiže do onih kojima je potrebna. Unapredili smo funkcionisanje zdravstvene zaštite u Kikindi, pa će lečenje biti olakšano za lokalno stanovništvo, kao i za migrante i izbeglice smeštene u Prihvatnom centru. Evropska unija podržava funkcionisanje ovog, kao i ostalih prihvatnih i centara za azil. Kada kažem podrška mislim na obezbeđivanje sredstava za adekvatan smeštaj, hranu, pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju za decu, prevoz dece do škola, zaštitu migranata, a posebno dece i ostalih ranjivih kategorija. Naša podrška se odnosi i na tekuće troškove u prihvatnim centrima, kao i za rad osoblja“, rekao je Nikola Bizel i pohvalio akciju pošumljavanja, kao još jedan vid socijalne kohezije između migranata i lokalnog stanovništva.

Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde, rekao je da se Grad Kikinda zahvaljuje Evropskoj uniji što je prepoznala potrebe grada i što je uzela učešće na podizanja kvaliteta života kako samih Kikinđana, tako i izbeglica i migranata koji borave na teritoriji ovog grada.

„Ovim putem još jednom se dokazalo da Grad Kikinda zajedno sa predstavnicima Evropske unije može i želi da realizuje projekte od velike važnosti za svoje sugrađane. Kao rezultat ove saradnje jeste poboljšanje uslova stanovanja u Prihvatnom centru za migrante, kao i neophodna podrška Centru za socijalni rad, zdravstvenom sektoru i Javno-komunalnom preduzeću. Svakako ćemo ovakvu plodonosnu saradnju nastaviti i kao grad već uveliko razmišljamo o budućim projektima sa EU, a koji imaju za cilj poboljšanje uslova života svih građana Kikinde“, naglasio je Markov.

Navedene aktivnosti, kojima je podržana Kikinda kao grad na čijoj teritoriji borave migranti, implementirali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).