Pomoć Evropske unije lokalnim zajednicama u kojima borave migranti i izbeglice

Republika Srbija se u poslednjih par godina suočava sa velikim prilivom izbeglica i migranata. Od sredine 2015. godine, Srbija je pružila humanitarnu pomoć, obezbedila smeštaj i zaštitu za više od 920.000 migranata i izbeglica.

Kako bi omogućila lokalnim zajednicama da očuvaju i unaprede vitalnu infrastrukturu i kvalitet javnih usluga, u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji obezbeđena je pomoć za sprovođenje intervencija prilagođenih potrebama kako migranata i izbeglica, tako i domaćeg stanovništva u 18 opština i gradova širom Srbije.

U okviru programa podške lokalnim zajednicama u kojima borave migranti i izbeglice uspešno je sprovedena rekonstrukcija centara za socijalni rad i unapređene su usluge socijalne zaštite na Voždovcu, u Subotici i u Dimitrovgradu. Renoviranjem ambulante Doma zdravlja Lajkovac u Bogovađi obezbeđena je bolja zdravstvena zaštita za više od 700 stanovnika, uključujući i korisnike Centra za azil u Bogovadji.  Osnovna škola “Branko Radičević” iz Pirota, koja je u školske klupe primila decu migranate, dobila je novu sportsku salu, dok su učenici i nastavnici OŠ “Radoje Domanović” u Vranju posle 40 godina dobili nov nameštaj, opremu i nastavna sredstva. Građani opštine Tutin manje će brinuti zbog liste čekanja za upis dece u vrtić, jer se završavaju radovi na proširenju vrtića “Maja”.

 

U opštinama Preševo i Bujanovac podržana su hidrogeološka istraživanja kako bi se obezbedilo održivo i neprekidno vodosnabdevanje, što će za 70.000 stanovnika ovih opština značiti adekvatno snabdevanje vodom i poboljšanu higijenu i zdravstvene uslove. Za potrebe opština Obrenovac i Bosilegrad nabavljena je oprema za vodosnabdevanje i pružena je podrška za razvoj održivih sistema za upravljanje otpadom. Donacijom terenskog vozila, u Bosilegradu su dalje unapređeni i brzina i kvalitet reagovanja u vandrednim situacijama.

 

Pristupačnost, efikasnost i kvalitet usluga u lokalnim zajednicama su od velikog značaja za unapređenje kvaliteta života građana. Jedanaest opština podržano je angažovanjem dodatnog osoblja u centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravlje i komunalnim preduzećima. Povećani su i kapaciteti 18 lokalnih samouprava i pružalaca usluga kako bi se problemi, na lokalnom nivou, rešavali brzo i efikasno.

Poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva i migranata i izgradnja  zajedništva, osnovni su ciljevi intervencija koje je omogućila Evropska unija, a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). U narednih godinu dana intervencije će u većem obimu biti usmerene i ka građanima Šida, Kanjiže,  Kikinde, Sombora, Sjenice, Loznice i Bele Palanke.

Evropska unija podržava Republiku Srbiju u izgradnji održivog sistema upravljanja migracijama. „Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji“ rezultat je partnerstva EU i Srbije. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra direktne pomoći državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima.