Podrška Evropske unije u Subotici za migrante i lokalnu zajednicu

Subotica, 4. jun 2018. – Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, zamenici šefova misija zemalja EU u Republici Srbiji, predstavnici Grada Subotice, države Srbije i agencija Ujedinjenih nacija, obišli su danas Dom zdravlja u Subotici, Centar za socijalni rad, izložbu „Ostavljena sećanja“ i Prihvatni centar za migrante. Poseta je organizovana u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

Domu zdravlja u Subotici uručeno je potpuno opremljeno ambulantno vozilo, koje će olakšati i unaprediti pristup zdravstvenoj zaštiti domaćoj i populaciji migranata. Na zgradi Centra za socijalni rad stari azbestni krov zamenjen je novim, energetski efikasnim i u skladu sa standardima zaštite životne sredine. U Prihvatnom centru u Subotici sredstvima Evropske unije obezbeđen je smeštaj za migrante, hrana, zdravstvena nega, obrazovanje, usluge zaštite, a posebno za decu i ostale ranjive kategorije. EU pokriva i tekuće troškove smeštajnih kapaciteta i zaposlenog osoblja.

Visoki zvaničnici obišli su i Izložbu „Ostavljena sećanja“, koju čini 20 fotografija igračaka dece migranata, a ostale su iza njih tokom trajanja Zapadnobalkanske rute i prelaska hiljade migranata preko teritorije Republike Srbije.

Prilikom obilaska Prihvatnog centra za migrante, Mateja Norčić Štamcar i zamenici šefova misija zemalja EU u Republici Srbiji imali su priliku da se uvere u adekvatnost smeštajnih kapaciteta i servisa koji su na raspolaganju migrantima.

„Odgovor Srbije na migracione izazove ne bi bio moguć bez značajnog doprinosa opština i gradova na čijim teritorijama borave migranti i izbeglice. Stoga EU pruža pomoć lokalnim zajednicama da unaprede kapacitete da pruže potrebne usluge, kao što su zdravstvene, komunalne, obrazovne i usluge socijalne zaštite, i to za dobrobit ne samo migranata, već i cele lokalne zajednice. Pomoć migrantima jeste i ostaće naš prioritet, nezavisno od toga da li su u tranzitu ili ostaju duže vreme. Ovo je poseban izazov sa kojim se Srbija suočava. Iz tog razloga, pomoć Evropske unije Srbiji ne pokriva samo humanitarne i urgentne potrebe migranata, već i izgradnju kapaciteta relevantnih institucija“, rekla je Mateja Norčić Štamcar.

Navedene aktivnosti, kojima je podržana Subotica kao grad na čijoj teritoriji borave migranti, implementirali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).