Otvoren prvi eko park u Vranju

U dvorištu vrtića “Čarolija” u Vranju je danas svečano otvoren prvi eko park, zahvaljujući inicijativi Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Do sada je 15 dece iz migrantske populacije smeštenih u Prihvatnom centru u Vranju imalo priliku da boravi u vrtiću “Čarolija“. Zbog toga je u ovom vrtiću napravljno jedinstveno mesto za uživanje i igru najmlađih, a „čarolija“ je u činjenici da su na uređenju eko parka bili uključeni građani, roditelji dece i svi ljudi dobre volje koji su želeli da pomognu svojoj zajednici.

Akciju je podržalo 30 roditelja dece koja pohađaju vrtić, 20 dece, 24 roditelja i osmoro dece iz migrantske populacije koji su bili smešteni u Prihvatnom centru u Vranju, komšije, firme i pojedinci iz zajednice, kao i druge organizacije prisutne u oovm centru. U izgradnju parka uloženo je više od 500 volonterskih sati.

Eko park, prvi tog tipa u Vranju, omogućiće deci da više budu u dodiru sa prirodom, da uče kroz igru, da se druže i razvijaju na zdrav način.

“Boraveći u vrtiću deca migranti su dobila priliku da se uključe u formalno obrazovanje, da se povežu sa svojim vršnjacima iz Vranja, da savladaju jezičke barijere i kulturološke prepreke, da steknu neka znanja i veštine koja će im biti neophodna za život i snalaženje u savremenom društvu“, rekla je Milica Jovanović Anđelković, regionalna koordinatorka mobilnog tima IOM-a na jugu Srbije.