Održane prve zdravstveno-edukativne radionice za migrante

U Bujanovcu i Vranju održane su tokom 11. i 12. oktobra 2018. godine prve zdravstveno – edukativne radionice namenjene migrantima smeštenim u prihvatnim centrima.

Planirano je da se u narednih šest meseci sprovede još 46 radionica na 14 lokacija u Srbiji.

Radionice su deo kampanje koja će trajati narednih šest meseci, a osim migranta će obuhvati i određene grupe domaćeg stanovništva.

Teme i aktivnosti su pažljivo odabrane nakon serije grupnih intervjua sa migrantima, radnicima Komesarijata za izbeglice i migracije i zdravstvenim radnicima koji rade sa migrantima. Radionice, kao i prateći edukativni materijal, odnose se na zarazne bolesti i ličnu higijenu u prihvatnim i centrima za azil, reproduktivno i seksualno zdravlje, mentalno zdravlje i bolesti zavisnosti.

Lekari specijalisti epidemiologije, higijene i socijalne medicine iz lokalnih zavoda za javno zdravlje, koji su prethodno prošli trening za trenere, sprovode radionice kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe migranata i kako bi se doprinelo njihovoj integraciji u zdravstveni sistem.

Sve aktivnosti koordiniše Institut za javno zdravlje Srbije, a aktivno se saradjuje i sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i Ministarstvom zdravlja. Radionice su održane u okviru Podrške Evropske unije opštinama i gradovima na čijim teritorijama borave migranti.