Održana prva regionalna radionica za predstavnike medija

Prva u nizu radionica za predstavnike medija na temu upravljanja migracijama održana je  u Novom Sadu 6. i 7. juna 2019. godine.

Cilj radionica u okviru Podrške Evropske unije opštinama i gradovima u kojima borave migranti  je da unapredi saradnju između lokalnih medija, lokalnih samouprava i centralnog nivoa vlasti radi što efikasnijeg upravljanja migracijama. Radionica u Novom Sadu je okupila predstavnike lokalnih i nacionalnih medija, ministarstava i organizacija Vlade Republike Srbije, opštinskih i gradskih uprava,  kao i predstavnike, humanitarnih, obrazovnih i  institucija zdravstvene i socijalne zaštite na teritoriji Vojvodine.

Prvog dana radionice Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije, se osvrnuo na nadležnosti Komesarijata za izbeglice i migracije, turbulentna dešavanja poslednjih godina, ali i višedecenijsko iskustvo ove institucije u zbrinjavanju različitih kategorija prisilnih migranata.

Dragan Vulević, posebni savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je istakao značaj pravovremenog reagovanja i evolucije sistema socijalne zaštite. On je podvukao i važnost  stručne procene i postupanja privremenih staratelja, smeštaja u hraniteljske porodice i institucije socijalne zaštite, a na prvom mestu pravu procenu najboljeg interesa deteta.

O očuvanju  zdravlja migranata i opšteg javnog zdravlja govorio je Aleksandar Ranković, predstavnik  Ministarstva zdravlja.

„Veoma je bitno uspostaviti zdravlje u svim politikama, pa tako i u medijskim, pogotovo znajući da bolest ne zna za granicu“, rekao je Ranković.

Sanja Savić, predstavnica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, je naglasila da je tokom tranzitnog perioda teško identifikovati  migrante – žrtve trgovine ljudima. Uprkos tome do sada je prepoznato i zaštićeno osam migranata za koje je utvrđeno da su žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije.

Bosiljka Srdić, zamenica gradonačelnika Kikinde, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora, Zoran Semenović, zamenik predsednika Opštine Šid i Ilija Đukanović, član Gradskog veća Grada Subotice, govorili su o izazovima sa kojima su se se primajuće zajednice suočavale usled iznenadnog  priliva većeg broja ljudi, kako u pogledu komunalnih usluga i pitanja bezbednosti, tako i kada je reč o prijemu od strane lokalne zajednice.

Aleksandra Nikšić, urednica BBC vesti u Srbiji, je govorila o fenomenu lažnih vesti i njihovom uticaju u kontekstu migracionih pitanja i vesti. Tokom ovog panela, učesnici su diskutovali o medijskom izveštavanju o temi migracija i tome koliko lažne vesti mogu da utiču na kreiranje predrasuda u društvu, podela i  nepotrebnih tenzija.

Drugog dana radionice, predstavnici medija su imali priliku da  čuju neposredna iskustva pružalaca javnih usluga  iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Obratili su se Miroslava Bogavac, direktorka Centra za socijalni rad Grada Subotice, dr Emeše Uri, direktorka Doma zdravlja u Somboru, Dragan Gavrić, direktor Osnovne škole „Vera Blagojević“ iz Banje Koviljače, kao i Dušica Poletan, sekretarka šidskog ogranka Crvenog krsta.

Tokom posete  Prihvatnom centru „Adaševci“, predstavnici medija su imali priliku da razgovaraju sa upravnikom centra Draganom Velimirovićem, koji je predstavio način funkcionisanja centara, procedure prijema i zbrinjavanja njihovih korisnika, kao i prava i obaveze populacije izbeglica i migranata tokom boravka u Republici Srbiji.

Dr Jasmina Jandrić Kočić, epidemiolog  Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, predstavila je konkretne korake u praćenju kvaliteta javnog zdravlja u Srbiji, naglasivši da prisustvo migranata ni u jednom trenutku nije predstavljalo pretnju po zdravlje lokalnog stanovništva.