Održana obuka za edukatore na temu promocije zdravlja među migrantima

U četvrtak i petak 13. i 14. septembra 2018. održan je trening za trenere koji predstavlja početak aktivnosti u okviru kampanje sa ciljem zdravstvene edukacije migranata u prihvatnim centrima.

Polaznici treninga su lekari epidemiolozi i specijalisti socijalne medicine iz instituta i zavoda za javno zdravlje na čijoj teritoriji se nalaze prihvatni centri, koji će dalje raditi direktno sa migrantima, a sve u cilju promocije zdravlja i usvajanja zdravijih stilova života.

Planirano je da se u periodu od oktobra 2018. godine do februara 2019. godine održi 51 radionica. Biće kreirani i edukativni materijali koji će biti dostupni i po završetku kampanje. Radionice i materijali su pripremljeni na osnovu istraživanja sprovedenog početkom godine, a sve u cilju odgovora na  zdravstvene potrebe migranata i njihove bolje integracije u zdravstveni sistem.

Trening je otvorila dr Žofija Pustaji, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji (SZO), koja je naglasila da Srbija treba da bude ponosna na efikasan odgovor na migrantsku krizu, sa posebnim naglaskom na odgovor zdravstvenog sistema, pre svega instituta i zavoda za javno zdravlje koji rade na terenu. Ona je naglasila da je kampanja sledeći korak koji ima za cilj da odgovori na zdravstvene potrebe migranata i lokalne zajednice, kroz direktnu komunikaciju sa malim brojem korisnika, pokrivajući teme koje se tiču prevencije zaraznih bolesti, bolesti zavisnosti, seksualno prenosivih bolesti, unapređenja mentalnog i reproduktivnog zdravlja.

SZO ovom prilikom pre svega podržava partnerstvo između Komesarijata za izbeglice i migracije i mreže instituta i zavoda za javno zdravlje koji će i ovu aktivnost sprovoditi na terenu.

Osim lekara treningu su prisustvovali i prevodioci koji imaju značajnu ulogu i koji će u budućnosti pomagati u implementaciji radionica u okviru kampanje, kako bi poruke bile prenesene na pravi način onima kojima su namenjene.