Novi sporazum o migracijama i azilu

Migracije su kompleksno pitanje, sa mnogim aspektima koje treba uzeti u obzir. Tu se misli na bezbednost ljudi koji traže međunarodnu zaštitu ili bolji život, kao i na interese zemalja na spoljnim granicama Evropske unije. Te zemlje brine da će migratorni pritisci nadmašiti njihove kapacitete i potrebna im je solidarnost drugih zemalja.

Tu su i ostale zemlje članice EU i njihova bojazan da ako se procedure ne poštuju na spoljnim granicama, onda ni njihovi nacionalni sistemi azila, integracije ili povratka neće moći da podnesu veći priliv ljudi.

Evropska komisija predlaže novi pristup migracijama baziran na holističkoj proceni. On podrazumeva izgradnju poverenja kroz efektivnije procedure i uspostavljanje nove ravnoteže između odgovornosti i solidarnosti.

Pročitajte više ovde.