Nova oprema za prevenciju zaraznih bolesti za Zavod za biocide i ekološku medicinu i zavode za javno zdravlje

Beograd, 6. jul 2018. – Zavodu za biocide i ekološku medicinu i regionalnim zavodima za javno zdravlje u Vranju, Pirotu, Užicu, Novom Pazaru, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Somboru uručena je nova oprema za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju (DDD).

Ova oprema će omogućiti da se na efikasniji način preveniraju zarazne bolesti koje prenose insekti i drugi prenosioci, poput virusa Zapadnog Nila, telesnih vaši, malarije i drugih.

Ova donacija je realizovana u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, a sprovela je Svetska zdravstvena organizacija, sa ciljem da se unapredi infrastruktura, kapaciteti i usluge u zdravstvenom sistemu u Srbiji, kako za migrante i izbeglice, tako i za lokalne zajednice u kojima su oni smešteni.

Zavod za biocide i ekološku medicinu na nacionalnom i lokalnom nivou je zdravstvena ustanova koja prva reaguje u slučaju vanrednih i hitnih situacija u vezi sa DDD zaštitom. Regionalni zavodi za javno zdravlje koji dobijaju ovu opremu imaju značajnu ulogu u kontroli i zaštiti zaraznih bolesti na svojim teritorijama, koja obuhvata i aktivnosti u prihvatnim i centrima za azil gde su smešteni migranti i izbeglice.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji su pre nabavke opreme napravili detaljnu procenu potreba, s ciljem da ova donacija zadovolji potrebe na terenu, kako lokalnog stanovništva, tako i migrantske populacije.

Ukupna vrednost donirane opreme je oko 150.000 evra.