Migrantske porodice posetile Konjički klub „Čegar“ u Niškoj Banji

U sredu 15. avgusta 2018. godine migrantske porodice koje su privremeno smeštene u Prihvatnom centru „Divljana“ u opštini Bela Palanka posetile su Konjički klub „Čegar“ u Niškoj Banji.

Ovo je bila jedinstvena prilika za migrante iz Avganistana, Libije i ostalih zemalja da se upoznaju sa istorijom i tradicijom konjičkog sporta u Srbiji, ulozi konja na našem podneblju, a najmlađi su imali priliku za jahanje, igru u zabavnom parku, obilazak zoološkog vrta i znamenitosti Niške Banje.

Ahmed iz Avganistana kaže da je srećan i zahvalan što je imao priliku da provede jedan dan drugačiji od ostalih, koji im pomaže da se oslobode stresa.

Šerifa, takođe iz Avganistana, izrazila je zahvalnost zbog organizacije izleta i dodala da su ljudi u Srbiji gostoljubivi i dobri, te da im često prilaze nudeći pomoć, a deca koja pohađaju školu su veoma lepo prihvaćena.

Ovaj vid aktivnosti omogućava migrantskoj populaciji da saznaju mnogo toga o kulturi zemlje u kojoj privremeno borave. Istovremeno, ovo je način da im se pruži podrška i razumevanje za situaciju u kojoj se nalaze.

“Prihvatni centar za migrante “Divljana” u Opštini Bela Palanka funkcioniše od decembra 2016. godine. To znači da neki od migranata privremeno borave u centru i više od godinu dana. Oni žive u neizvesnosti kada je reč o njihovoj budućnosti, egzistenciji, dostizanju konačnog odredišta. U takvim okolnostima, veoma je važno da osete razumevanje i podršku koju im pružamo. Zbog toga im jedan ovakav dan van prihvatnog centra znači mnogo, naročito deci”, izjavila je Ivana Ćurko Anić iz Komesarijata za izbeglice i migracije, institucije Republike Srbije zadužene za upravljanje prihvatnim i centrima za azil.

Evropska unija podržava Republiku Srbiju u izgradnji održivog sistema upravljanja migracijama. Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji rezultat je partnerstva EU i Srbije. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra direktne pomoći državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima.