Migrantima u Srbiji prošle godine pruženo 100.000 zdravstvenih usluga

Tokom prošle godine migrantima u Srbiji pruženo je oko 100.000 raznih zdravstvenih usluga, od minimalnih do kompleksnih. Te usluge pružene su u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji.

Marjan Ivanuša, šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji, rekao je danas u izjavi za novinare na predstavljanju rezultata i pomoći zdravstvenom sistemu Srbije radi unapređenja zdravlja migranata, izbeglica i lokalnog stanovništva, da „Srbija tradicionalno pruža pomoć migrantima, a da je SZO oblikovala dodatni program podrške u pružanju tih usluga“.

„Pomoć finansirana sredstvima Evropske unije je obuhvatila nabavku tehničke opreme, u okviru koje je kupljeno 14 sanitetskih vozila i laboratorijska oprema za institute javnog zdravlja“, rekao je Ivanuša.

On je dodao da su pripremljene smernice za mentalno zdravlje i zarazne bolesti i da su sprovedeni treninzi zdravstvenih radnika. Pripremljene su i brošure za unapređenje zdravlja migranata i izbeglica na više različitih jezika kako bi, pre svega, oni sami sebi mogli da pomognu.

Ivanuša je rekao i da pomoć EU nije isključivo namenjena migrantima, nego i građanima Srbije i da će oprema ostati u Srbiji.

Izabel de la Mata, savetnica za zdravlje i upravljanje krizama Evropske komisije, rekla je da i Srbija od 2016. godine učestvuje u projektu podrške zdrastvenom sektoru koji se sprovodi u zemljama EU i u još pet zemalja kandidata.

„EU je obezbedila više od 100 stručnjaka da edukuju zdrastvene radnike u Srbiji da adekvatno odgovore na zdrastvene potrebe izbeglica i migranata i da im pomognu da se adaptiraju na zemlje gde borave“, rekla je Mata.

Istakla je da su stručnjaci radili na edukaciji kreatora zakona u svim zemljama gde borave migranti.

„Veoma sam zadovoljna rezultatima programa pružanja podrške zdravstvenim radnicima u zaštiti zdravlja migranata i izbeglica u Srbiji. Treninzi su završeni i oni sada treba da prenose svoja znanja drugim kolegama“, rekla je Mata.

Istakla je da će „ove godine u fokusu biti deca migranti kao posebno ranjiva populacija“.