Migrantima se pruža kompletna zdravstvena zaštita

Migrantskoj populaciji u zdravstvenim ustanovama kontinuirano se pružaju sve zdravstvene usluge na sva tri novoa zdravstvene zaštite – primarnom, sekundarnom i tercijarnom.

Medicinski timovi angažovani u ambulantama pri prihvatnim centrima i centrima za azil svakodnevno pružaju zdravstvene usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Pored zdravstvenih usluga, radi održavanja povoljne epidemiološke situacije u centrima, teritorijalno nadležni zavodi za javno zdravlje redovno sprovode higijensko epidemiološke nadzore.

Do maja 2021. godine ukupno je registrovano samo 50 pripadnika migrantske populacije pozitivnih na virus Kovid-19. Oni su uz adekvatnu terapiju i pregled uspešno izlečeni zahvaljujući dobrom i pravovremenom odgovoru medicinskih timova.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” nastavlja sa imunizacijom migranata u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Medicinske usluge za migrante pružaju se u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji.