Migranti i izviđači čistili divlju deponiju u Obrenovcu

Migranti iz Prihvatnog centra u Obrenovcu, zajedno sa Odredom izviđača „Zvezdan Nedeljković“ i uz podršku javno komunalnog preduzećaiz tog grada, čistili su danas divlju deponiju na mestu nekadašnje fabrike za peradu drveta „Bora Marković“ u Zabrežju.

Radimila Borozan, ispred Podrške Evropske unije opštinama i gradovima u kojima borave migranti, rekla je da je volonterska akcija organizovana u cilju podizanja svesti javnosti o značaju očuvanja životne sredine.

„Ovo je solidarna akcija kao deo održivog upravljanja otpadom“, rekla je Borozan i dodala da je u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji javno komunalnom preduzeću u Obrenovcu donirana cisternu za vodu, a fabrici vode u Zabrežju moderna oprema.

Milica Leković, predstavnica Komesarijata za izbeglice i migracije, rekla je da je akcija osim čišćenja grada za cilj imala i socijalizaciju migrantske populacije sa lokalnim stanovništvom.

„Odziv migranata za razne, pa i ovu akciju, je uvek veći nego što je neophodno, a danas je došlo 15 migranata i 10 izviđača“, rekla je Leković.

Aleksandar Pantelić, član Opštinskog veča u Obrenovcu, kazao je da je divlja deponija koja je danas čišćena samo jedna od više njih na teritoriji opštine.

„Nadam se da će ova akcija pomoći u podizanju svesti građana da smeće odlažu na predviđenim mestima“, rekao je Pantelić.

Slobodan Radojičić, član Starešinstva Saveza izviđača Srbije, istakao je da su izviđači prepoznali potrebu da Obrenovac treba da se sredi.

„Zaštita životne sredine je aktivnost koja je predviđena u programu rada izviđača. Zato smo čistili više deponija i uključujemo decu koja za takav rad budu nagrađena raznim priznanjima“, rekao je Radojičić.

Migrant Ali Nadžaf iz Pakistana, koji je smeštan u Prihvatnom centru u Obrenovcu, rekao je da je došao sa kolegama da pomogne da se grad ulepša.

Posao čišćenja smeća, prema rečama migranta iz Avganistana Safiulaha Nijazija, nije bio težak.

„Drago mi je da mogu nešto da pomognem lokalnoj zajednici“, rekao je Nijazi.