Mere prevencije protiv korona virusa u prihvatnim i centrima za azil

U svim prihvatnim i centrima za azil sprovode se mere prevencije protiv KOVID-a 19. One pre svega podrazumevaju pojačanu higijenu i dezinfekciju prostora u kojima borave i kojima se služe migranti i zaposleni u centrima. Praktikuju se i mere lične zaštite, nošenje maski, pranje i dezinfekcija ruku, reagovanje u slučaju pojave i najmanjeg simptoma.

U centrima se migranti svakodnevno informišu o stanju u vezi sa pandemijom koronavirusa u svetu, regionu i u Srbiji, kao i o merama koje naš zdravstveni sistem sprovodi kako bi se širenje ovog opasnog virusa sprečilo.

Migranti su svesni opasnosti. Ponašaju se odgovorno i spremni su ne samo da u centrima pomažu u održavanju higijene, već neki od njih nude da svoje znanje i usluge stave na raspolaganje zdravstvenim i lokalnim vlastima u Srbiji. U mnogim centrima se šiju maske, organizovane su i redarske službe koje kontrolišu sprovođenje mera zajedno sa zaposlenima u Komesarijatu za izbeglice i migracije.

Na fotografijama su prikazane mere koje se sprovode u Centru za azil u Sjenici i Prihvatnom centru u Bosilegradu.