Međunarodni dan migranata obeležen u Bujanovcu dečjom priredbom

Deca migranti smeštena u prihvatnom centru u Bujanovcu i učenici bujanovačke Osnovne škole „Branko Radičević“ organizovali su danas u toj školi zajedničku priredbu. Sa nje su poslali poruke mira, ljubavi, tolerancije i drugih univerzalnih  vrednosti.

Po završetku priredbe dece migranti koja pohađaju školu u Bujanovcu dobila su poklone i pustila raznobojne balone sa ceduljicama na kojima su napisala svoje želje za narednu godinu.

Radmila Borozan iz Međunarode organizacije za migracije istakla je da je priredba organizovana povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana migranata.

„Ovom akcijom, kao i nizom drugih koje smo do sada organizovali, želeli smo da ukažemo na položaj i prava migranata i na okolnosti koje su ih dovele u Srbiju. Takođe ovim putem želimo da pokažemo empatiju prema migrantima koji borave u Srbiji“, izjavila je Borozan.

Prema njenim rečima, u 11 prihvatnih centara i pet centara za azil u u Srbiji nalazi se trenutno nešto više od 4.000 migranata.

Osnovne škole u našoj zemlji, dodala je Borozan, pohađa oko 300 dece, a četrdesetak dece ide u vrtiće.

Matija (12) iz Avganistana, jedan od učenika miganata koji su učestvovali u današnjoj priredbi, rekao je da u Srbiji živi već dve godine, da već dobro govori srpski jezik i da bi želeo da ostane ovde još neko vreme.

„Imam drugove i drugarice u školi, lepo mi je ovde. Dobro učim, zato sam danas dobio knjigu „Tom Sojer“ i zvučnik“, kazao je Matija.

Današnja priredba organizovana je u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, a realizovale je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i uz podršku Osnovne škole „Branko Radičević“.