Maloletnim migrantima bez pratnje obezbeđene sve neophodne usluge

Tokom 2020. godine više od 2.700 maloletnika bez pratnje roditelja/staratelja boravilo je u smeštajnim kapacitetima Ministarstva za rad, zapošljavaje, boračka i socialna pitanja i Komesarijata za izbeglice i migracije. To predstavlja povećanje od 60 odsto u odnosu na 2019. godinu. Od ukupnog broja, u specijalizovanim ustanovama socijalne zaštite i prihvatilištima za smeštaj maloletnih stranaca boravilo je 122 maloletnika.

Centri za socijalni rad predstavljaju organ starateljstva, koji je prema Porodičnom zakonu nadležan za starateljsku zaštitu. Čitav postupak za utvrđivanje starateljstva uključuje socijalnog radnika na terenu, voditelja slučaja, nadležno lice određenog centra za socijalni rad, pravnog zastupnika i ostalo neophodno stručno osoblje. Odluka kojom se maloletnom licu dodeljuje staratelj je zajednička, a rok da određeni centr za socijalni rad donese takvu odluku je 30 dana, i još 30 u posebnim slučajevima. U toku 2020. godine centri za socijalni rad doneli su oko 1.500 rešenja o starateljstvu.

Socijalni radnici su imali više od 16.000 različitih intervencija u radu sa migrantskom populacijom tokom prošle godine, od čega je više od 85 odsto bilo usmereno na zaštitu maloletnih migranata bez pratnje. U ovaj broj uključene su medicinske intervencije, intervjui, zastupanje tokom azilne procedure, individualno i porodično savetovanje, psihiloška podrška, mere u vezi sa zaštitom od KOVID-19 virusa, podrška školovanju i ostalim edukativnim aktivnostima…

U Srbiji postoji pet specijalizovanih ustanova/prihvatilišta za smeštaj maloletnika bez pratnje koji u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Porodičnim zakonom, pružaju zaštitu i aktivno rade sa maloletnicima. Dve državne ustanove u Beogradu i jedna u Nišu, kao i dva prihvatilišta kojima rukovode partneri iz nevladinog sektora, jedno u Beogradu i jedno u Loznici, posebnu pažnju i zaštitu posvećuju radu sa decom koja su u višestruko ranjivom položaju i zahtevaju specijalizovane usluge. Ukupni smeštajni kapaciteti u ovim prihvatilištima iznose 70 mesta, ali se očekuje da će se tokom 2021. godine podići njihov kapacitet za 30 odsto.

Pored ovih ustanova/prihvatilišta, Komesarijat za izbeglice i migracije odredio je da centri za azil u Sjenici i Bogovađi budu na raspolaganju za smeštaj maloletnika bez pratnje i u njima je stalno prisutno osoblje centara za socijalni rad.