Klikom do više znanja za đake migrante i đake iz Vranja

„Klikom do novih saznanja i veština“ naziv je radionice koju su danas pohađali učenici Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju i deca migranti iz Prihvatnog centra u tom mestu. Bila je to prilika da savladaju osnovne računarske veštine, da se druže i bolje upoznaju kulturu, tradiciju i običaje naše zemlje i zemalja iz kojih su deca migranti.

Sonja Hajdari iz Avganistana rekla je na radionici da je tokom boravka u Prihvatnom centru u Vranju naučila mnogo o srpskoj kulturi, a radionica joj je pomogla da proširi ta znanja.

Jelena Marić Luković, ispred Podrške Evropske unije gradovima i opštinama u kojima borave izbeglice i migranti, kazala je da je radionica organizovana sa ciljem unapredjenja digitalnih i informatičkih veština koje su za sve mlade ljude danas od suštinskog značaja.

Ona je dodala da je u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, informatičkom kabinetu Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju donirano sedam računara, što će puno značiti i za 850 učenika i za decu migrante koji tu školu pohađaju.

„U Vranju se od 2017. godine nalazi Prihvatni centar za migrante i zaista je primer inkluzivne sredine. Deca migranti uključena su kako u osnovno, tako i u srednje obrazovanje. U svim razredima suživot je na zavidnom nivou, a zaposleni u školama se trude da im privikavanje na novu sredinu maksimalno olakšaju“, izjavila je Marić Luković.

Direktor Ekonomsko-trgovinske škole Mome Andonović rekao je da tu školu poslednje tri godine pohađaju deca migranti.

On je kazao da je ta škola veoma zahvalna Evropskoj uniji i lokalnoj samoupravi na pomoći kako bi se obezbedili što bolji uslovi za školovanje dece iz Vranja i dece migranata.