Kad fotografije pričaju

Pirot, Dimitrovgrad – (17. i 18. mart 2018.) – U nastojanju da se migrantima i izbeglicama olakša period boravka u Srbiji, kao i da se se osećaj izolovanosti zameni osećajem razumevanja i prihvatanja, organizovana je radionica “Kad fotografije pričaju” u sklopu Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji u Pirotu i Dimitrovgradu.

U radionicama su učestvovali migranti i pružaoci usluga iz prihvatnih centara u Pirotu i Dimitrovgradu.

Kroz razmenu ličnih fotografija ispričane su životne priče, dočarani kulturni i tradicionalni miljei i obrasci zemalja iz kojih dolaze, dok su na isti način migranti imali priliku da se upoznaju sa karakteristikama, sličnostima i razlikama u odnosu na kulturu i tradiciju Srbije. Učesnici radionice su došli do zaključka da postoji više kulturoloških sličnosti koje nas povezuju, nego razlika između naroda kojima pripadamo.

Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.