I stanovnici Šida kao “žive knjige“

“Žive knjige” – koncept koji podrazumeva ljude kao knjige koje sa naslovima, imali su prilike da čitaju predstavnici medija, građani Šida i korisnici Prihvatnog centra u Šidu juče 25. jula 2019. Ovaj koncept se realizuje u okviru aktivnosti „Slavimo raznolikost“. Tokom ovog drugog događaja u Šidu “žive knjige” bili su lokalni stanovnici. Oni  su govorili  o sebi, a korisnici Prihvatnog centra su ih upoznavali “čitajući ih” kroz razgovor.

“Cilj “Živih knjiga” je da pružimo prostor za priče ljudi sa različitim kulturnim nasleđem, da se čuje kakvi su bili njihovi snovi i njihove želje i kako su oni slični odakle god da dolazimo“, rekao je Miroslav Luburić u ime Fondacije Ana i Vlade Divac, koja realizuje aktivnosti “Žive knjige”.

“Slavimo raznolikost” obuhvata aktivnosti koje su počele sa realizacijom u junu 2019. godine u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji. Cilj aktivnosti je stvaranje zajedništva i zajedničkog prostora za izbeglice i lokalno stanovništvo u Srbiji, sa manje predrasuda, a više razumevanja.

„Uloga civilnog društva je bila ključna za podršku svima koji su dolazili u Srbiju od početka povećanog priliva migranata 2015. Mnoge lokalne i pojedine međunarodne organizacije su stekle iskustvo i znanje o tome kako efikasno da podrže sve one koji prolaze kroz Srbiju, uključujući i zaštitu za sve one kojima je potrebna“, izjavila je Marija Tomić, predstavnica organizacije Oxfam.

Prema informacijama iz Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, trenutno je u prihvatnim i centrima za azil smešteno oko 2.600 migranata. Većina čeka da nastavi put, uglavnom u zemlje Zapadne Evrope.

U Prihvatnom centru u Šidu trenutno je smešteno 150 migranata. Uglavnom je reč o porodicama, većinom iz Irana, Avganistana, Tunisa, Sirije, Pakistana i Iraka, od kojih 67 dece osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta. U ovom, kao i u ostalim prihvatnim centrima u Srbiji, korisnicima su obezbeđeni smeštaj, ishrana i zdravstvena zaštita, a deca pohađaju i nastavu u osnovnim školama.