Forum „Sport kao jezik svih kultura i nacija“ održan u Sjenici

Pored zadovoljenja osnovnih potreba migranata, sport može biti važan faktor njihovog uključivanja u društvo, ocenjeno je danas u Sjenici, na forumu „Sport kao jezik svih kultura i nacija“. Forum je održan u okviru Podrške Evropske Unije upravljanja migracijama u Repulici Srbiji.

Košarkaš Nemanja Krstić, selektor Atletskog saveza Srbije Edin Zuković i sportski radnik Albin Totić, složili su se da je većina migranata preživela težak period života u ratom zahvaćenim zemljama, ali i da im pored svega toga bavljenje sportskim aktivnostima može znatno pomoći i unaprediti kvalitet života.

Predstavljajući svoju karijeru, košarkaš Nemanja Krstić je kazao da je i sam morao da napušta svoje rodno mesto kako bi se bavio sportom, pa mu je jasna bol koju migranti nose sa sobom.

On je ovom prilikom migrante ohrabrio da se bave sportom i pozvao na organizovanje zajedničke sportske manifestacije u Sjenici ili Novom Pazaru.

„Verujem da sport povezuje ljude, stvori nova prijateljstva i životna priča krene dobrim putem“, dodao je Krstić.

Selektor Atletskog saveza Srbije Edin Zuković je ocenio da sport utiče na kvalitetan razvoj ličnosti.

Lekar škole fudbala „Pazar junior“ Albin Totić poručio je migrantima iz Centra za azil u Sjenici da se bave sportom “jer ih to može osnažiti, dodatno oplemeniti i pomoći u integraciji sa lokalnim stanovništvom”.

Migranti smešteni u Centru za azil u Sjenici naveli su da je sport u njihovim životima bitan, ali da su ratovi ugrožavali uslove da se njime i bave.

„U našoj zemlji učili su nas da moramo ratovati ukoliko želimo biti srećni, da moramo ubijati kako bismo bili zadovoljni. Ovde smo  naučili da to nije tako, shvatili smo da možemo živeti u miru i doživeti sreću bez ratovanja“, rekao je Nubrahaman, mladić poreklom iz Avganistana.

Učesnici foruma su zaključili i da migrante u Srbiji treba prihvatiti bez predrasuda o poreklu, naciji i neosnovanom bojazni da mogu da naškode lokalnim zajednicama u kojima borave.

Forum je organizovala Međunarodna organizacija za migracije u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije.