Dečje čestitke na 900 adresa

Deca migranti su danas zajedno sa decom iz Subotice pravila čestitke u subotičkoj predškolskoj ustanovi „Naša radost“, a povodom Međunarodnog dana migranata koji se obeležava 18. decembra.

Ukrašene čestitke će tog dana biti poslate na 900 adresa širom Srbije, čime će se ukazati da postoji veliki i globalno rastući broj migranata.

Radmila Borozan iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM) rekla je da je cilj te kreativne radionice da se lokalna i migrantska deca druže, jer često nemaju priliku da se susreću i imaju zajedničke aktivnosti.

„Uključeno je oko 30 dece iz predškolske ustanove i oko 20 iz Prihvatnog centra u Subotici. Cilj nam je da podignemo svest javnosti o položaju migranata i njihovim ljudskim pravima“, kazala je ona.

Borozan je podsetila da su deca četvrtina od oko 3.800 migranata u 11 prihvatnih i pet azilnih centara u Srbiji.

„Više od 300 migrantske dece pohadja škole, a oko 40 ide u vrtiće“, rekla je ona.

Dodala je da je današnju radionicu organizovao IOM, u partnerstvu sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, a u okviru Podrške EU gradovima i opštinama u kojima borave migranti.

U okviru kreativne radionice u Subotici, Udruženje „Socijalne perspektive“ predstavilo je i „tihe knjige“, „Maštalice“ koje su izradile migrantkinje u azilnim centrima Bogovadja i Krnjača.

Marija Savić iz Udruženja „Socijalne perspektive“ rekla je da su knjige namenjene deci do sedam godina i da razvijaju njihovo kreativno razmišljanje.

„U našem projektu je učestvovalo oko 43 žena i devojčica migrantkinja koje su stvorile fantastična umetnička dela“, kazala je Savić.