Deca migranti iz Centra za smeštaj stranih maloletnih lica bez roditeljske pratnje na sportskom času

Deca migranti iz Centra za smeštaj stranih maloletnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja u Čukarici, danas su, zajedno sa učenicima Osnovne škole ,,Miroslav Antić“, učestvovali u času sporta i rekreacije i učili kako se stiču zdrave navike.

Jelena Marić Luković, ispred Podrške EU opštinama i gradovima u kojima borave izbeglice i migranti u Srbiji, rekla je da je u okviru Podrške, Centru za smeštaj stranih maloletnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja dodeljena sportska oprema.

,,Želeli smo da deci koja borave u ovom centru omogućimo bolji psihofizički i motorni razvoj, ali i da pospešimo socijalnu inkluziju“, kazala je ona.

Marić Luković je navela da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, migrantima i deci iz lokalne populacije koja borave u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji, obezbeđuje dobre uslove za život.

,,Oni vode računa da ova deca budu zbrinuta, osnažena i, što je najvažnije, voljena“, rekla je Marić Luković.

Dodala je da se migranti suočavaju sa različitim barijerama kada borave u novim sredinama, jer su oni, po njenim rečima, deca iz drugog sistema, druge boje kože i govore drugačiji jezik.

Milenko Nikić, savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, naveo je da je Srbija od početka migrantske krize imala najhumaniji odnos prema toj populaciji.

,,Toj deci želimo da pružimo sigurnost, kao i da zadovoljimo njihove osnovne potrebe kao što su ishrana, smeštaj, zdravstvena zaštita“, kazao je on.

Po njegovim rečima, problemi sa kojima se suočavaju deca migranti su kompleksni i zbog toga ne može samo jedna institucija da ih rešava.

,,Centar za smeštaj stranih maloletnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja je primer kako se treba ponašati prema deci koja su sama i koja nemaju porodicu i kojima je potrebno pružiti mnogo više od sigurnosti“, rekao je Nikić.

On je naveo da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od početka migrantske krize jedna od bitnih institucija koja se bavi rešavanjem migrantskih pitanja.

Srđan Kolarić, predsednik opštine Čukarica, ocenio je da je najvažnije da se deca migranti osećaju što bolje i da imaju dobre uslove u mestima u kojima privremeno borave.

,,U današnje vreme, kada su migracije velike i kada kroz našu zemlju prolazi veliki broj migranata, važno je da se tim ljudima pruže adekvatni uslovi za život“, ocenio je Kolarić.