Aktivnosti „Slavimo raznolikost“ spajaju lokalno stanovništvo i migrante

U okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, Novi Sad, kao najveći grad na severu Srbije, izabran je juče za razgovor o migrantskoj krizi u Srbiji. Medijima su predstavljeni podaci i informacije o migrantima i lokalnim zajednicama koje se nose sa ovim izazovom u našoj zemlji.

Lokalne zajednice u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante, kao i sami korisnici prihvatnih centara, suočavaju se često sa mnogim izazovima. Zato se u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji realizuju  aktivnosti pod sloganom “Slavimo raznolikost”.

Obuhvaćene su raznovrsne aktivnosti koje podrazumevaju interakciju lokalnog stanovništva i migranata, od ekoloških, sportskih aktivnosti do razgovora migranata i lokalnog stanovništva o sasvim ličnim i temama iz svakodnevnog života.

“Od 2015. godine organizacije civilnog društva imale su ključnu ulogu u pružanju podrške ljudima koji dolaze u Srbiju, što dokazuju veoma uspešni primeri“, rekao je Marko Savio, šef kancelarije OXFAM-a u Srbiji, ističući da uloga civilnog društva kontinuirano opada.

Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, istakla je:

„Zahvalni smo što smo imamo mogućnost da realizujemo aktivnosti „Slavimo raznolikost“ koje su uspešno povezale lokalno stanovništvo i migrante. Tokom dva meseca realizovali smo 21 druženje sa migrantima, lokalnim stanovništvem i medijima u Šidu, Obrenovcu i okolnim sredinama, Nišu i Subotici. Oko 700 učesnika aktivnosti svedoči o mogućnosti suživota ljudi koji su morali da napuste svoje kuće i ljudi u Srbiji koji su prevazišli sve prepreke koje mogu nastati u ovakvim situacijama“.

Brigite Kuhar, program menadžer u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, naglasila je:

„Evropska unija intenzivno podržava Srbiju u upravljanju migracijama i daleko je najveći donator u ovoj oblasti. Ona iznosi skoro 100 miliona evra pomoći od početka povećanog priliva migranata sredinom 2015. godine“.