Aktivna briga o maloletnim migrantima bez pratnje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja aktivno učestvuje u upravljanju migracijama u Srbiji. Zaposleni ove institucije, u okviru sistema socijalne zaštite, zbrinjavaju ovu kategoriju migranatau skladu sa najboljim interesom i pravima deteta.

U okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji, oko 70 profesionalaca je angažovano da pomogne ovoj ranjivoj kategoriji migranata. To su regionalni koordinatori, terenski radnici i staratelji pri centrima za socijalni rad u 13 gradova i opština u Srbiji, vaspitači u tri ustanove socijalne zaštite za smeštaj maloletnih migranata bez pratnje, prevodioci za engleski i arapski jezik i pomoćno osoblje.

Pored postojećih centara za azil koje je Komesarijat za izbeglice i migracije opredelio za smeštaj maloletnih migranata bez pratnje, Ministarstvo je na raspolaganje stavilo smeštajne kapacitete u tri ustanove socijalne zaštite – Zavod za vaspitanje dece i omladine „Beograd“, Zavod za vaspitanje omladine „Niš“ i Dom „Jovan Jovanović Zmaj“ (Zvečanska), sa smeštajnim kapacitetima do 40 maloletnika bez pratnje. U  koordinaciji sa nevladinim sektorom dostupna su i dva objekta za smeštaj maloletnika, čiji je kapacitet oko 30 mesta.

U Srbiji je trenutno oko 250 maloletnih migranata, a taj broj se iz dana u dan menja. Najveći deo njih smešten je u centrima za azil u Bogovađi i Sjenici. U toku 2018. i 2019. godine u državnim ustanovama socijalne zaštite bilo je smešteno 338 maloletnika bez pratnje, dok ih je u prvih osam meseci 2020. godine bilo smešteno 63. U toku vanrednog stanja u svim državnim ustanovama za smeštaj migranata bilo je smešteno skoro 700 maloletnika bez pratnje.

Centar za socijalni rad kao organ starateljstva je ustanova socijalne zaštite koja je zadužena da vodi računa o korisnicima usluga socijalne zaštite. Centar odlučuje o korišćenju socijalnih usluga, odlučuje o smeštaju maloletnika, postavlja staratelja maloletnom licu i odlučuje o njegovom najboljem interesu u svim postupcima u kojima učestvuje. Primera radi, centri za socijalni rad su samo u ovoj godini izdali gotovo 1.000 rešenja o privremenom starateljstvu za maloletnike bez pratnje.

Privremeni staratelji, kao i drugi stručni radnici u sistemu socijalne zaštite, vode računa o potrebama maloletnika bez pratnje. Posebno se obraća pažnja na brigu i zaštitu od svih oblika nasilja, pružanje psiho-socijalne podrške, i olakšavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Oni obezbeđuju i zastupanje maloletnika u procedurama pred drugim organima u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti i Zakonom o strancima.

Kada je reč o proceduri za brigu o maloletnicima bez pratnje, ona je utvrđena Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, Zakonom o strancima i Porodičnim zakonom. Sve procesne radnje vezane za njihov boravak i eventualno zahtev za azil obrađuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz obavezno prisustvo privremenog staratelja kog postavlja centar za socijalni rad. Smeštaj obezbeđuje Komesarijat za izbeglice i migracije, dok za mlađe maloletnike, devojčice i posebno ranjive kategorije, smeštaj se obezbeđuje u ustanovama socijalne zaštite. U toku 2019. godine dva maloletna lica bez pratnje su dobila utočište u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti.