Javna debata koju organizuju Evropski pokret u Srbiji i EU Info centar biće održana u ponedeljak, 27. juna 2016. godine u EU Info centru, Kralja Milana 7,  sa početkom u 16h.

Za akreditacije i praćenje debate molimo vas da se prijavite na email info@euinfo.rs do nedelje 26. juna.

Predviđeni govornici su:

  • Gospodin Petros Fasulas, Generalni sekretar, Međunarodni evropski pokret; “London: pogled iz Brisela”
  • Prof. dr Slobodan Marković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; “Kuda ide Velika Britanija?”
  • Gospođa Ivana Miloradović, Spoljnopolitički urednik, Radio televizija Srbije; “Referendum u Velikoj Britaniji i proširenje EU”

Referendum, na kome će se odlučiti o sudbini Velike Britanije unutar EU, biće održan u četvrtak, 23. juna. Izjašnjavanje britanskih građana je samo jedan od izazova sa kojima se EU trenutno suočava. Moguće je da britanski referendum značajno utiče na dalji tok evropskih integracija, proširenje EU ali i na budućnost Evropske unije. Nije samo britanska javnost podeljena u vezi sa referendumom, već i kreatori politika i donosioci odluka na nivou EU i unutar država članica. Postoje dva pristupa referendumu. Pristalice prvog pristupa smatraju da referendum označava početak kraja Evropske unije dok pristalice drugog tvrde da referendum nije ništa više od uobičajenog procesa donošenja odluka u jednoj od država članica. Po njima, EU će nastaviti svojim putem sa ili bez Velike Britanije.

Kao i obično, istina je negde između. Bez obzira na razna predviđanja i scenarije u vezi sa referendumom, o temi „Život nakon referenduma u Velikoj Britaniji“ ćemo diskutovati 27. juna.

Debati će prisustvovati predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija, političkih partija, organizacija civilnog društva, akademske i zainteresovane javnosti kao i medija. Sigurni smo da će Vaše prisustvo i učešće u javnoj raspravi doprineti kvalitetu diskusije.