Žene u Srbiji su dvostruko zaposlene, i dalje manje plaćene od muškaraca i nema ih “tamo gde su novac i moć” nema žena, ocenjeno je na paneli diskusiji „Žene i rad: dvostruko zaposlene“ koju su povodom Međunarodnog dana žena organizovali Delegacija EU u Srbiji, EU info centar i Tim UN u Srbiji u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije.

Namera skupa koji je održan u EU info centru bio je da osvetli tradicionalni model po kome žena radi najpre „u kancelariji“ a potom i neplaćeno, kod kuće, i čuju uspešne muške i ženske priče o podeli posla iz svakodnevnog života. Tokom diskusije je ukazano na taj tradicionalni model, ali i na nove aspekte neravnopravnosti sa kojima se suočavaju žene.

Učesnici su naveli da žene dvostruko duže rade u kući od muškaraca, da se položaj žena neznatno popravlja i da postoji mnogo prostora za unapredjenje, ali i da nema dovoljno žena u izvršnoj vlasti, na ministarskim pozicijama i na ključnim polugama moći.

FoNet

Savetnica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Branka Drašković rekla je da žene ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima u kreiranju ekonomske i razvojne politike uprkos tome što su obrazovane i što imaju znanja, kapaciteta, potreba i interesa.

“Rodna ravnopravnost nije pitanje koje se tiče samo jednog zakona, jedne strategije ili jedne oblasti života jer je pitanje rodne ravnopravnosti pitanje svih žena i muškaraca u Srbiji. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost prvi put se izborilo da ova polemika postane pitanje koje će ubuduće prožimati sve politike Srbije”, rekla je Drašković.

Ona je navela da sva istraživanja pokazuju da su muškarci tamo gde su novac i moć id atamo žena nema.

Šefica Kancelarije UN Women u Srbiji Milana Rikanović izjavila je da neplaćeni rad žena ima novčanu vrednost koje postajemo svesni kada počnemo da kupujemo takve usluge na otvorenom tržištu, kao što je čuvanje dece.

“Kreatori politika treba da budu svesni da vreme koje žene provedu na neplaćenom radu kod svoje kuće predstavlja vreme koje one nemaju za svoje akademsko ili profesionalno usavršavanje ili slobodno vreme”, rekla je ona.

“Istraživanja pokazuju da žene rade dvostruko više od muškaraca kod kuće, što ukupno iznosi 4 sata i 36 minuta dnevno”, navela je Rikanović.

Šef operacija Delegacije EU u Srbiji Nikola Bizel rekao je da je današnji dan savršena prilika da se sagleda šta su žene postigle u borbi za svoja prava.

“Ima još mnogo toga da se uradi i EU je veoma aktivna u borbi za rodnu ravnopravnost i spremna je da podrži Srbiju na putu rodne ravnopravnosti”, rekao je on.

Bizel je citirao nekadašnju britansku premijerku Margaret Tačer koja je kazala: “Ako želiš da se nešto kaže, obrati se muškarcu, a ako hoćeš da se nešto uradi, obrati se ženi”.

Nakon uvodnih reči, usledila je debata u okviru koje su tri žene različitog obrazovanja istakle moguće perspektive za prevazilaženje tradicionalnih modela svakodnevnog života u kome su “dvostruko zaposlene”. O svojim iskustvima govorile su preduzetnica Ana Kunovac Ilić, penzionerka Jovanka Dimitrijevići i Đulijeta Sulić, koordinatorka za romska pitanja u gradskoj upravi u Smederevu.

FoNet

U debati je učestvovao i karikaturista Marko Somborac koji je pre par godina dobio priznanje “Pravi muškarac” koje dodeljuje organizacija “Centar 8”, pojedincima koji se zalažu za afirmaciju ljudskih prava, ravnopravnosti i tolerancije.

Na konstataciju jedne od panelistikinja da je teško očekivati da se mali dečak igra “kuhinjom i ženskim igračkama” Somoborac je odgovorio da je u njegovoj porodici baš takav slučaj, da se njegov sin igra i ženskim i muškim igračkama.

Somborac je naveo da je “više angažovano očinstvo” važno za rodnu ravnopravnost i da je briga o detetu najvažniji posao. “Poslužio bih se rečima Evropske komisije: Ima prostora za napredak”, rekao je on.