Položaj potrošača u Srbiji nije ni blizu onome kakav je u zemljama EU, saglasni su učesnici debate na tu temu, koja je održana u formi World Cafea.

Član Pregovaračkog tima sa EU Nebojša Lazarević  na skupu koji je organizovala Delagacija EU u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) ocenio da se prava potrošača u Srbiji ne poštuju dovoljno, iako je to medjunarodno pravna obaveza naše zemlje, prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju“.

„Ono na čemu mora da se radi jeste primena propisa, ali i ispravljanje sektorskih propisa. Vreme je da iskoristimo proces pregovora sa EU i moguće otvaranje poglavlja 28, da napravimo pomak i na suštinskom planu“, naveo je Lazarević.

Prema njegovim rečima, potrošači u Srbiji se najviše suočavaju sa najhorizontalnijim smislom zaštite potrošača, uslugama, proizvodima, garancijama, i da su najveći problemi tamo gde je država pružalac usluga, poput komunalija, parking servis, Infostana.

Izvor: Beta

Programski menadžer CEP-a Dušan Protić kazao je da je zakonodavstvo u Srbiji u najvećoj meri uskladjeno sa odgovarajućim pravilima koji se odnose na zaštitu potrošača na području EU.

„Problemi koji se javljaju kod nas su sistemski i vezani su za sve oblasti koje podrazumevaju primenu prava, ali ima i specifičnih problema. Zaštita potrošača je i pravna i ekonomska oblast, pa je u velikoj meri uslovljena i tržišnim kretanjima“, objasnio je Protić.

Izvor: Beta

On je rekao da „tamo gde vlada snažna tržišna ekonomija trgovci vode računa o pravima potrošača, jer su pod velikim konkuretskim pritiskom“.

„Primedbe potrošača najčešće se javljaju tamo gde su odgovori na reklamacije tehnički, gde se automatski odgovara po nekim obrascima koji su usmereni na odbijanje zahteva. Ovde je važna podrška koju pružaju potrošačke organizacije koje funkcionišu u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu“, naveo je Protić.

Izvor: Beta