Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji pokreće novi program Zajedno za održivi biznis, koji ima cilj da podrži i promoviše preduzeća iz Srbije koja žele da istovremeno posluju odgovorno u društvu i budu profitabilna i konkurentna.

Info sesija će se održati 22.01.2019. od 11h do 13h, u Novom Sadu u prostorijama EU info kutak, Bulevar Mihajla Pupina 17.

Zainteresovani će na info sesiji imati priliku da:

  • Saznaju više o Ciljevima održivog razvoja i upoznaju se sa primerima dobre prakse kompanija koje doprinose ovim ciljevima;
  • Upoznaju se sa ciljevima programa Zajedno za održivi razvoj, oblicima podrške i vremenskim trajanjem programa;
  • Dobiju više informacija o podršci koju će dobiti odabrana preduzeća u razvoju proizvoda-usluga i integrisanju ekološke i društvene odgovornosti u svoje poslovanje;
  • Upoznaju se sa procesom selekcije, kriterijumima i potrebnim dokumentima za prijavu.

Na sesiji će govoriti Katarina Vukšić (koordinatorka projekta Cirkularna ekonomija, UNDP Srbija) i Ivana Stančić (konsultantkinja za razvoj održivih biznisa, UNDP Srbija).

Program je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima iz Srbije, koja posluju najmanje dve godine i koja žele da unaprede svoje poslovanje i društvenu odgovornost. U fokusu su preduzeća koja posluju u oblastima kao što su prehrambena industrija, poljoprivreda, energetika, drvna industrija, turizam, obrazovanje, a koja svojim poslovanjem imaju ili žele da razviju pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu i budu pioniri u tranziciji Srbije ka cirkularnoj ekonomiji.

Molimo vas da se prijavite za učešće na sesiji najkasnije do 21.01. na email adresu: office@eneca.org.rs

Od učesnika se očekuje da sami pokriju putne troškove za učešće na info sesiji.

Prijave za kompanije na konkurs su otvorene do 31. januara do 23:59h.