„Osnovni izvori informisanja i finansiranja u okviru EU programa u sektoru preduzeništva i privrede“ bila je tema, koju je predstavnica EU Info pointa u Novom Sadu Snežana Pupovac izložila na Konferenciji „Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja. Konferencija je održana u Privrednoj komori Vojvodine u sklopu projekta „Mreža transportnih i logističkih centara jugoistočne Evrope“ (SENT), finansiranog iz START Dunavskog fonda za projekte.

Učesnici su imali priliku da čuju korisne informacije za privrednike o načinu osnivanja preduzeća kao i načinima i vrsti pomoći u poslovanju malih i srednjih preduzeća, kako bi što jednostavnije pronašli mogućnost za sopstveni biznis u okviru i van granica EU. Učesnici konferencije čuli su detaljnije informacije o mnoštvu besplatnih usluga za 600 organizacija članica Enterprise Europe Network, uključujući privredne komore i idustriju, tehnološke centre, univerzitete i razvojne agencije kao i aktuelne informacije o javnim pozivima i partnerstu (sajt Evropska mreža preduzetništva Srbije www.een.rs).

Posebno interesovanje bilo je za prezentaciju najvećeg programa EU za istraživanje i inovacije koji obuhvata fond od 78 milijardi evra. Taj novac biće dostupan do 2020. godine naučnicima, privrednicima i civilnom sektoru.

Projekat Mreža transportnih i logističkih centara jugoistočne Evrope“ (SENT), ima za cilj povezivanje intermodalnih centara na području jugoistočne Europe kako bi se pospešila poslovna saradnja i razvoj novih projekata finansiranih iz fondova Europske unije.

Evropska unija je najveći donator u Srbiji – u proteklih 15 godina uloženo je više od 3 milijarde evra bespovratnog novca, za različite oblasti – vladavina prava, reforma javne uprave,  društveni razvoj, zaštita životne sredine i poljoprivreda.