U prisutvu dvadesetoro mladih iz Srbije i Bugarske, predstavnika lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, učeničkih parlamenata u EU info kutku u Nišu održana je javna diskusiju u okviru projekta „Youth Riders“ / „Mladi jahači“. Projekat realizuje Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa organizacijom Free Youth Center iz Vidina, kao vodećim partnerom i Udruženjem za lokalni razvoj Kamenica, a kofinansira Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta i saradnja u oblasti mladih i omladinske politike, koji treba da doprinesu integraciji i društvenoekonomskom razvoju bugarsko-srpskog pograničnog regiona.

,,Projekat ima nekoliko ciljeva – formiranje prekogranične mreže omladinskih lidera, edukacija po desetoro omladinaca iz Srbije i Bugarske u vezi sa omladinskim politikama, a sve to sa željom da napravimo sredinu u kojoj će mladi ostvariti dobru praksu u svim jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenih prekograničnim programom Srbija-Bugarska’’, istakla je koordinatorka projekta za Bugarsku Sabrina Kalačova.

Youth Riders je kampanja podizanja svesti koju realizuje grupa mladih aktivista iz Srbije i Bugarske. U prethodnom periodu realizovana je serija od pet jednodnevnih javnih diskusija u bugarskom pograničnom regionu i to u Vidinu, Montani, Vraci, Perniku i Ćustendilu, dok je u srpskom pograničnom regionu planirano održavanje javnih diskusija, osim u Nišu i u Boru, Zaječaru, Pirotu i Vranju.