Na štandu EU na sajmu knjiga, Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije predstavila je Vodič kroz pregovore. V.d. direktorka Kancelarije Ksenija Milenković objasnila je da vodič govori o tome šta predstavlja pregovarački proces i sadržaj 35 poglavlja o kojima će se pregovarati do članstva.

Ona je izjavila da Srbija očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja do kraja godine kao i otvaranje poglavlja 23 i 24 početkom sledeće godine. Milenković veruje da će pozitivan godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracije biti najava za drugu međuvaldinu konferenciju Srbije i Evropske unje, kada bi, kako je naglasila, zvanično trebalo da budu otvorena prva poglavlja.

Ksenija

Foto: EU info centar

Govoreći o Vodiču Ksenija Milenković je rekla da je namera njegovog izdavanja “da pokažemo i na koji način će Srbija usklađivati svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU. To je jedna od ključnih obaveza u procesu pregovora. Pokušali smo da objasnimo kako taj proces teče, ko je za to zadužen i šta će sve to Srbija morati da uradi u toku samog procesa”, rekla je Milenković.

Ona je posebno ukazala na deo o učešću civilnog društva u procesu pregovora, jer je, kako je rekla, uloga civilnog društva u tom procesu nezamenjiva i sastavni je deo pregovora o članstvu u EU.

“Često u javnosti govori o političkim uslovima, ali se malo govori o kriterijumima za članstvo koji su isti za sve zemlje koje pretenduju da budu članice Unije. To je aktivnost koja se paralelno i svakodnevno odvija sa onim procesom koji je mnogo vidljiviji u javnosti, a to je politika”, izjavila je Milenković.

Pomoćnica direktorke Kancelarije za evropske integracije Ivana Đurić je istakla da je Vodič za pregovore štampana verzija online kursa o evropskim integracijama koji je napravljen pre 2 godine. “U prethodnoj godini 250 studenata je posetilo kancelariju i itneresovali su se o procesu pregovora i naša ideja je bila da na jedan pristupačan način kreiramo publikaciju o pregovorima” rekla je Đurić.