Zahvaljujući projektu “Program jačanja porodica”, koji sprovodi Fondacija SOS Dečija sela Srbija uz podršku Evropske unije, 124 porodice, 1010 dece i mladih i 228 odraslih dobilo je neku vrstu pomoći Centra za podršku porodici “Putokaz”, uz uloženih 110.000 evra u lokalnu zajednicu.  Ovo su neki od najznačajnijih rezultata dvogodišnjeg projekta predstavljenih u holu Gradske kuće u Nišu, čiji je cilj sprečavanje izdvajanja dece iz njihove biološke porodice.

Polazeći od toga da deca mogu razviti svoj puni potencijal ukoliko žive u podržavajućem i sigurnom porodičnom okruženju, rad SOS Dečijih sela usmeren je da deci osigura dom pun ljubavi i da im pomogne da sami oblikuju svoju budućnost, da se obrazuju, razviju veštine potrebne za samostalan život i postanu korisni članovi društva.

Na projektu je radilo više od šezdeset profesionalaca i volontera. Dobri rezultati ostvareni su kroz brojne akreditovane programe, inicijalne obuke, ali i kroz jačanje kapaciteta lokalne zajednice za brigu o porodici.  Učešće porodice je jako važno, a interesantno je da se čak 30% porodica koje su učestvovale u projektu prijavilo samoinicijativno, a najveći broj učesnika se o uslugama informisalo preko Centra za socijalni rad.

Na završnoj prezentaciji govorili su prof. dr Zoran Perišić, gradonačelnik Niša, Zoran Jović, direktor Centra za socijalni rad u Nišu, Vesna Branković Jokanović, direktorka Fondacije SOS Dečija sela u Srbiji i Milica Mitrović, menadžerka projekta. Projekat je sproveden u tesnoj saradnji gradskih institucija i inostranih partnera: SOS Holandija i SOS Bugarska.

“Svako četvrto dete u Srbiji je siromašno, te je izuzetno važno da se rad na ovom projektu nastavi i da se na taj način omogući bolji život deci i njihovim porodicama”, poručio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić.

Share and Enjoy !

0Shares