Pozitivni ekonomski efekti u prometu svinja i proizvoda od svinjskog mesa u direktnoj su vezi sa dobijanjem statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja i uspostavljanjem održivog mehanizma nadoknade štete u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja. Ovo je jedan od zaključaka Nacionalne konferencije koju je uz podršku Delegacije EU u Srbiji organizovala Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta “Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“, koji finansira Evropska unija.

„U okviru ovog projekta, urađeno je mnogo na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije u oblasti kontrole klasične kuge svinja i besnila. Izrađeni su strateški planovi i dokumenti koji treba da omoguće da se njihovom doslednom primenom stekne status zemlje slobodne od ovih bolesti, što je višestruko značajno za zdravlje ljudi i životinja i za ekonomiju zemlje“, istakao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević na otvaranju Konferencije.

V.d. direktora Uprave za veterinu Miodrag Petrović je rekao da se doprinos ekonomiji zemlje ogleda u stabilizaciji nacionalne proizvodnje i prometa svinja, rehabilitaciji izvoza svinja i svinjskog mesa i povećanju poverenja potrošača u bezbednost hrane i kvalitet proizvoda.

Rihard Maša iz Delegacije EU u Srbiji je naglasio da EU daje prioritet prevenciji i kontroli bolesti životinja kroz zajedničko zakonodavstvo u ovoj oblasti i ohrabruje odgovoran i sveobuhvatan pristup u kome državna administracija, proizvođači i industrija imaju svoj deo odgovornosti u procesu zaštite zdravlja ljudi i životinja, jer je jedno sa drugim usko povezano.

Uprava za veterinu je, uz podršku EU projekta, širom Srbije organizovala obuke u cilju jačanja kapaciteta svih veterinarskih službi i uspostavljanja čvršće saradnje između veterinara, inspekcije, proizvođača, odgajivača i Uprave. Poseban akcenat obuke bio je na planiranoj intenzivnoj i sveobuhvatnoj vakcinaciji svinja protiv KKS, koja bi trebalo da bude sprovedena  na teritoriji cele Srbije u narednoj godini. EU je finansirala nabavku šest miliona doza vakcina kao vid podrške iskorenjivanju KKS u Srbiji, dok će Republika Srbija obezbediti sredstva za besplatnu vakcinaciju i pojačati kapacitete za monitoring i inspekcijsku kontrolu sprovođenja vakcinacije i kontrole prometa svinja.

Ova opsežna i intenzivna akcija je neophodni korak ka dostizanju krajnjeg cilja – prestanka vakcinacije protiv KKS, što je jedan od ključnih uslova za sticanje statusa zemlje slobodne od KKS, što će omogućiti promet živih svinja i proizvoda od svinjskog mesa na evropsko tržište i druga tržišta gde postoje slična ograničenja u prometu svinja zbog klasične kuge svinja. Akcijom će se obezbediti znatno bolji obuhvat vakcinacije nego do sada, kao i unapređenje nivoa biosigurnosti i prometu svinja, što su bili ključni razlozi koji su ugrožavali potpuno iskorenjivanje kuge svinja.