Dvodnevna obuka za novinare, medijske radnike i aktiviste za slobodu medija održana je 19. i 20. oktobra u novosadskom EU info pointu, a tokom obuke, učesnici su učili o načinima konkurisanja za evropske fondove kao i o specifičnostima procesa pisanja medijskih projekata.

„Pri konkurisanju na EU fondove najvažnija je upornost jer nije samo kvalitet ono što se prepoznaje već postoji mnoštovo drugih faktora koji na to utiču. Upućenost evaluatora u temu, jasnost metodologije i razrađen tehnički deo projekta samo su neki od faktora koji mogu biti ključni pri evaluaciji projekta“, rekla je Biljana Viduka iz novosadskog EU info pointa i dodala da je za uspešan projekat važno prepoznati šta su očekivanja donatora.

„Međutim, nije dobro da projekat prilagođavate do te mere da se dopada donatoru, a da gubi na svom kvalitetu, odnosno da žrtvujete ideju. Ipak, na kraju, vi ćete morati da ga realizujete. Pokušajte da ideju, odnosno projekat uobličite tako da zadrži svoju suštinu ali i da odgovori na zahteve donatora“, dodala je Viduka.

Ona je govorila i o načinima strukturisanja predloga projekta, o analizi i obrazloženju problema kojim se projekat bavi, a razjasnila je i logičku matricu projekta te procedure i dokumentaciju. Marina Grnja Klaić iz EU info pointa govorila je o važnosti izbora partnera na projektu, o razlici između svrhe i cilja projekta, a učesnicima su predočene prepreke sa kojima se mogu sresti prilikom kreiranja budžeta i tenderskih procedura na projektu, kao i saveti kako da ih prevaziuđu.

Učesnici su kroz praktične vežbe bili u prilici da primene ono o čemu su slušali, a na kraju obuke, u kojoj je učestvovalo 15 novinara iz novosadskih medija i nevladinih organizacija koje se bave medijima, predstavljeni su projekti koje su u sklopu vežbi osmislili.