Četrdeset tri porodice – 27 u Beloj Palanci i 16 u Kladovu uskoro će dobiti dom zahvaljujući realizaciji projekta “Podrška Evropske unije poboljšanju uslova života prisilnih migranata” koji Delegacija EU u Srbiji finansira u okviru šireg programa podrške Evropske unije poboljšanju uslova života prisilnih migranata “Za bolji život” čija je ukupna vrednost 14.2 miliona evra.

Svečano obeležavanje potpisivanja Ugovora o saradnji za izgradnju stambenih jedinica u okviru montažne kuće za šest jednočlanih porodica, kao i potpisivanje Ugovora o saradnji za izgradnju 3 montažne kuće za 3 višečlane porodice održano je u Beloj Palanci. Projekat ima za cilj pružanje podrške u poboljšanju uslova života izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji smeštenih u kolektivnom centru „Hotel ES i Remizijana“ u Beloj Palanci i jednom broju najugroženijih domicilnih porodica koje žive na teritoriji opštine Bela Palanka.

Projekat „Podrška Evropske unije poboljšanju uslova života prisilnih migranata” realizuje Danski savet za izbeglice uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i opštine Bela Palanka.

U okviru projekta, ukupno će biti izgrađeno i 18 stambenih jedinica u zgradi socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima. Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja, zajedno sa svim instalacijama, standardnom opremom i osnovnim nameštajem je investicija ukupne vrednosti EUR329.000.

Montažne kuće i zgrada socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima biće izgrađeni na opštinskom placu. Od ukupnog broja stambenih jedinica, oko 20 odsto će biti dodeljeno socijalno ugroženim lokalnim porodicama. Približna vrednost montažnih stambenih jedinica sa osnovnim opremanjem u paketu nameštaja i bele tehnike biće EUR115.000.

Kladovo1

U Kladovu je takođe potpisan Memorandum o razumevanju za izgradnju još jednog montažnog objekta veće površine koji sadrži četiri stambene jedinice.

Stambeni blok montažnih objekata će ukupno imati četiri montažne kuće veće površine, od kojih se svaka sastoji od četiri montažne stambene jedinice za samačke porodice (za 12 porodica izbeglica i  interno raseljenih lica smeštenih u kolektivnom centru „Karataš“ i 4 najugroženije domicilne porodice). Ukupna vrednost montažnog stambenog bloka opremljenog osnovnim nameštajem će biti oko EUR170.000 finansiranih iz sredstava  Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Opština Kladovo će biti vlasnik montažnih objekata, sa svim pravima i obavezama koje iz toga proističu, a korisnici montažnih stambenih jedinica će imati pravo korišćenja bez sticanja prava svojine. Opština Kladovo doprinosi projektu doniranjem građevinske parcele sa neophodnom infrastrukturom i priključcima, kao i obezbeđivanjem neophodne urbanističko-tehničke dokumentacije.

Danski savet za izbeglice i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju će pomoći porodicama da dobiju lična dokumenta neophodna za učešće u projektu, kao i da se pripreme za nezavisne životne uslove u ovoj vrsti stambenog rešenja. Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Centar za socijalni rad u Kladovu će ponuditi svu potrebnu podršku za realizaciju ovih aktivnosti, a sve u cilju pružanja trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica koji već godinama žive u otežanim  uslovima stanovanja u kolektivnom centru.