Povodom dodele uverenja o položenom ispitu romskog jezika i kulture polaznicima projektaUvođenjeromskogjezikasaelementimanacionalnekultureuosnovne školeuSrbiji, Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica je organizovao svečano uručenje uverenja u zgradi Filološkog fakulteta u Beogradu.

U okviru svečanosti prisutnima su se obratili predstavnik EUD Mirjana Maksimović, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević, koordinator projekta i predstavnik Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica Ljuan Koko, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Đurđica Ergić, predstavnik Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović, profesor romskog jezika Rajko Đurić i nastavnici romskog jezika Aleksandar Stojkov i Zijuš Šaćirović.

cerez-2

Projekat „Uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji“, koji finansira Evropska unija a sprovodi Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda, ima za cilj da poboljša i razvije obrazovne programe za izgradnju kapaciteta dece i mladih zainteresovanih za oblast očuvanja i realizovanja nastave romskog jezika sa elementima nacionalne kulture. Pored toga, projektom će se osnažiti, edukovati i omogućiti sticanje sertifikata za najmanje 40 nastavnika predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, kao i podržati njihovo angažovanje u školama u kojima postoje uslovi da se realizuje nastava predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Uvođenje izbornog predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture će se realizovati u najmanje 40 škola u kojima se nastava sprovodi na srpskom jeziku ili jeziku druge nacionalne manjine u Srbiji, dok će polaznici izbornog predmeta biti učenici romske nacionalnosti i svi drugi zainteresovani učenici.

cerez-3

Projekat Uvođenjeromskogjezikasaelementimanacionalnekultureuosnovne školeuSrbijifinansira Evropska unija u sklopu programa “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”. Trajanje projekta je 20 meseci, a ukupna vrednost projekta je 159.000EUR.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs