Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije je u prostorijama EU info centra u Beogradu održalo info sesiju i predstavilo delove produkata iz projekta “Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji” koji realizuju UNICEF i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja.

U prisustvu svih strateških partnera na projektu u kojem se jača socijalna zaštita dece u Srbiji tim Udruženja stručnih radnika je predstavio listu indikatora za procenu rizika od izmeštanja dece iz porodica i tekst Smernica za planiranje stalnosti u centrima za socijalni rad.

Ova dva dokumenta doprineće intenziviranju podrške biološkoj porodici i prevenciji izmeštanja dece sa smetnjama u razvoju iz prirodne porodice.