Ambasadori održivog razvoja i životne sredine nam ove godine, povodom obeležavanja Dana zaštite životne sredine pokazuju koliko mladi žele i mogu da doprinesu rešavanju globalnih izazova.

Povodom 5. juna 2020 godine, u okviru obeležavanja svetskog Dana životne sredine udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine , u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije , organizuju set događaja- 16. konferenciju „Životna sredina ka Evropi“ (EnE20) i Nacionalnu debate za učenike/ce osnovnih i srednjih škola. Događaji su deo oregistrovanih  događaja na globalnoj platformi u okviru UNEP  World Environment Day .

 

 

Nacionalna debata za 20 učenika/ca uzrasta od 11 do 18 godina koji su se plasirali u esejskom delu takmičenja koje je organizovala međunarodna organizacija The Trust for Sustainable Living postavlja važan zadatak deci i mladima –  pronaći rešenja za održivu budućnost pozivajući se na Cilj 17 UN Održivog razvoja, Moja vizija: Partnerstvima za održivu budućnost.

Istovremeno, pokazuje koliko upravo mladi žele i mogu da doprinesu rešavanju globalnih izazova.

Akcenat govornika na debati je stavljen na probleme u životnoj sredini, klimatske promene i održivo korišćenje resursa, kako bismo slušajući mlade i njihove vizije, dalji ekonomski i društveni razvoj uskladili sa mogućnostima i potencijalima okruženja u kome živimo.

 

Debata se realizuje baš na Adi Ciganliji, plaži koja je 9 godina, uključujući i sezonu 2020., dobijala međunarodni sertifikat Plavu zastavu, kao simbol posvećenosti očuvanju životne sredine i brizi o zdravlju i bezbednosti posetilaca tokom letnje sezone kupanja. Ispunjavajući kritrijume za dobijanje Plave zastave za kupalište Ada Ciganlija, lokalna zajednica i preduzeće koji upravljaju prostorom Ade Ciganlije doprinose naporima za ublažavanje posledica klimatskih promena i razvoju svesti posetilaca o održivom korišćenju resursa i potrebi da se životna sredina zaštiti, kako bismo se priključili ispunjenju zelenog Evropskog plana oporavka.

Program debate možete naći na linku.

U skladu sa trenutnim okolnostima, drugi događaj- 16. konferenciju „Životna sredina ka Evropi“ (EnE20) se realizuje on line, predstavljanjem dosadašnjih rezultata i dostignuća u razvoju građanske nauke u Srbiji: „Građanska nauka: fokus na Agendu 2030 i Ciljeve održivog razvoja.

Imajući u vidu da je koncept “građanske nauke” u Srbiji tek u razvoju, ali podržan kroz razne zajedničke akcije i inicijative stručnjaka/naučnika i formalnog/neformalnog građanskog aktivizma, cilj je da se naročito skrene pažnja na učešće mladih kroz obrazovno-vaspitne ustanove uključene u međunarodni program Eko-škole u Srbiji.

 

Ove godine, suorganizatori EnE20 su UN za Srbiju , Global Listening Centre , Centar za promociju nauke  , NALED , Francuski institut u Srbiji i JP Ada Ciganlija.

EnE20 konferencija je deo kampanje koja se odnosi na klimatske promene, u okviru EU projekta: ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU.

Projekat, vrednosti 1 milion evra, trajanja 36 meseci ima za cilj jačanje ENV.net mreže organizacija i društvenih aktera koji su jedinstvena snaga u zagovaranju i unapređivanju politika zaštite životne sredine u skladu sa standardima EU i davanje prava i mogućnosti građanima da se njihov glas čuje. U narednom periodu partnerstva koja su napravljena među različitim zainteresovanim stranama u zemljama koje su u procesu priključivanja EU služiče da se skrene pažnja medija i donosilaca odluka na ključna  pitanja vezana za životnu sredinu.

Poseban akcenat biće stavljen na pokretanje diskusije vezano za cirkularnu ekonomiju u regionu, kao i intenziviranje aktivnosti vezanih za klimatske promene. PRojekat predviđa niz dodatnih aktivnosti koje se prožimaju, kao što su međupartnersko učenje/razmena, umrežavanje i tematska podrška trećim licima (lokalne organizacije, mediji).

Pored Ambasadora održivog razvoja i životne sredine partenri na projektu je 6 organizacija iz zemalja/teritorijaZapadnog Balkana i 2 organizacije iz EU: 4X4X4 Balkan Bridges iz Makedonije, Advocacy Training and Resource Center, sa teritorije Kosova, Green Home udruzenje, iz Crne Gore, Lir Evolution, iz Bosne i Hercegovine, TEMA – the Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats, iz Turske, European Environmental Bureau iz Belgije i Foundation Punto.Sud, iz Italije.

Share and Enjoy !

0Shares