Koliko je važno razgovarati o seksualnosti, na koji način mladi treba da se informišu o tome, šta sve treba da znaju i kako pronaći odgovore na mnogobrojna pitanja koja ih interesuju, a često nemaju sa kim ili ne znaju kako da razgovaraju? Ovo su bile neke od tema o kojima su zainteresovani učesnici starosti od 15 do 20 godina mogli da saznaju više na edukativnoj radionici koju je organizovao niški EU info kutak u prostorijama Oficirskog doma u Nišu.

Radionica je kreirana sa idejom da zajednički potražimo odgovore na brojna pitanja koja se tiču pre svega pozitivnih aspekata seksualnosti mladih, seksualnog zdravlja, polne i rodne ravnopravnosti, komunikacije u oblasti seksualnosti i razvijanja veština potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje.

Sa učesnicima radionice o ovim važnim temama razgovarali su Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja.

“Seksualnost je prirodni, dragoceni aspekt naših života, važan i suštinski aspekt naše humanosti. Da bi ljudi dostigli najveći standard zdravlja, moraju biti pre svega osnaženi da imaju izbor u svojim seksualnim i reproduktivnim životima; moraju se osećati pouzdano i sigurno kod izražavanja vlastitog seksualnog identiteta” kažu predavači.

U narednom periodu, EU info kutak Niš planira nove radionice i različite aktivnosti, kako za mlade, tako i za širu populaciju. Za više detalja pratite naš sajt.

***
Radionica “Seksualnost i mladi” organizovana je u okviru serijala edukativnih radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak u Nišu. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice, kao što su nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica koje organizuje EU info kutak rade na ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima radionica.